Zo života katedry UZS

Dopravná olympiáda

Dňa 31. mája 2019 sa študenti 1. ročníka študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť Magdaléna Kubicová, Lukáš Daňko a Adam Šnirc zúčastnili Dopravnej olympiády organizovanej Centrom voľného času Relaxáčik pri Základnej škole Moskovská v Banskej Bystrici. Žiakom prvého stupňa ukázali, ako sa poskytuje prvá pomoc pri úrazoch cyklistov. Deti si mohli vyskúšať ošetrenie zlomeniny, krvácania a odrenín na figurantovi, čo sa stretlo z ich strany so značnou odozvou. Našim študentom ďakujeme za zodpovedný prístup pri realizovaní uvedenej aktivity.

DNI PRVNÍ POMOCI 2019

V dňoch 16. – 18. mája 2019 sa študenti 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť zúčastnili súťaže Dni první pomoci 2019. Prekrásne prostredie Karlovej Studánky, v ktorej sme boli ubytovaní, dopĺňali perfektne spracované úlohy, s ktorými sme sa popasovali. Boli to dva dni súťaženia na 14 autentických stanovištiach.

Účasť na súťaži nám dala mnoho. Riešili sme úlohy, s ktorými sa môžeme bežne stretnúť v našej budúcej profesii, ako napríklad hypoglykémia, pád mladej ženy z koňa či hypotermia u ebrietného pacienta. Vyskúšali sme si spoluprácu so zložkami integrovaného záchranného systému a prácu na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby. Niečím novým pre nás bola súčinnosť s ďalšími záchranárskymi posádkami pri havárii autobusu. Veľmi dôležitá bola systematická spolupráca, triedenie pacientov, ich ošetrenie a následný transport do nemocničného zariadenia podľa závažnosti ich zdravotného stavu. Hoci sme jeden druhého nepoznali, pracovali sme ako jeden tím.

Nie každý deň chodia záchranári k pacientom s bolesťou hlavy, brucha či chrípke. Niekedy sú výjazdy posádok záchrannej zdravotnej služby naozaj raritné a človeku sa hlboko vryjú do pamäti. Aj z tejto súťaže si odnášame spomienky, na ktoré určite nezabudneme. Či už to boli dvaja mladí obesení chlapci, ktorých láska bola nepochopená, alebo ruský „pseudolekár“, ktorý odoberal pacientovi orgány a takýmto spôsobom s nimi obchodoval.

Každá situácia, s ktorou sme sa stretli, bola originálna a sofistikovaná. Táto súťaž nám dala veľa – nové vedomosti, skúsenosti, zážitky. Spoznali sme nových ľudí a veríme, že o rok sa s nimi stretneme opäť.

Touto cestou ďakujeme organizátorom podujatia za ich snahu a originalitu. Zároveň ďakujeme Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici za možnosť zúčastniť sa na tomto projekte. Taktiež ďakujeme vedúcej katedry PhDr. Mgr. Jarmile Bramuškovej, PhD. a Mgr. et Mgr. Michalovi Haluškovi nielen za odbornú prípravu, ale aj za psychickú podporu počas samotnej súťaže.

Študenti 2. ročníka, UZS