Zo života katedry UZS

Štátnice na katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti 2022

Tohtoročné štátnice konečne neboli ovplyvnené pandemickými opatreniami, čo sa pozitívne prejavilo predovšetkým na ich praktickej časti. Študenti mali zvládnuť modelovú situáciu, ktorá bola o to zaujímavejšia a náročnejšia, že role pacienta sa zhostili figuranti – študenti druhého ročníka. O veľmi realistické prevedenie rôznych poranení a klinických prejavov chorôb sa postarala študentka druhého ročníka, ktorá naplno popustila uzdu svojej fantázie a ňou nasimulované poranenia boli na nerozoznanie od reálnych.


Horská záchranná služba- cvičenie 

Vo februári 2022 sa študenti prvého a druhého ročníka katedry UZS mohli konečne po uvoľnení epidemiologických opatrení zúčastniť obľúbených cvičení v rámci horskej záchrannej služby. Tento rok sa cvičenie uskutočnilo v prekrásnom prostredí  lyžiarskeho strediska na Donovaloch. Okrem zlepšenia svojej lyžiarskej techniky si nacvičili transport zranenej osoby zo zasneženého svahu. Na prednáškach sa teoreticky zoznámili s problematikou lavínového nebezpečenstva, naučili sa, ako sa robí lavínový test v teréne. Na príkladoch z minulosti im profesionálni záchranári vysvetlili spôsob uplatnenia konkrétnych  faktorov, ktoré sa podpisujú pod vznik lavín. Po poučení o zaobchádzaní s lavínovým vyhľadávačom si prakticky precvičili ako zasypaného človeka nájsť a pomocou lavínovej lopatky a sondy ho vyhrabať. Získali tiež praktické rady ako sa bezpečne pohybovať vo vysokohorskom teréne v zimnom období. Okrem získania odborných vedomostí a nových skúseností si študenti odniesli aj kopec pekných zážitkov a utužili svoje kolektívy.

Konferencia – REDtac

V dňoch 11.- 12. 9. 2021 sa študenti druhého ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť zúčastnili konferencie – REDtac v Bratislave,  ktorú organizovala Akadémia taktickej medicíny. Náplňou konferencie boli prednášky a workshopy z oblasti bojovej prednemocničnej starostlivosti. Študenti sa oboznámili nielen s princípmi forenznej traumatológie, výhodami telemedicíny vo vojenských misiách, ukážkami rôznorodých spôsobov  záchranárskej taktiky, ale aj rôznymi kazuistikami z práce záchrannej zdravotnej služby. Počas praktických workshopov mali možnosť vyskúšať si dekompresiu hrudníka, aplikáciu končatinových škrtidiel a tamponádu masívne krvácajúcich  rán. Samotní študenti hodnotia účasť na danej aktivite pozitívne – odchádzali obohatení o zaujímavé vedomosti a praktické skúsenosti, získali nových priateľov a s kompetentnými sa dohodli i na ďalších spoločných aktivitách. 

Cvičenie Fire rescue Lešť 2019

V dňoch 14. a 15. októbra sme sa my, študenti tretieho ročníka Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ SZU, zúčastnili cvičenia s názvom Fire rescue vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť. Cvičenie bolo zamerané na spoluprácu záchranných zložiek pri udalosti s hromadným postihnutím osôb. Naskytla sa nám jedinečná príležitosť vidieť spoluprácu záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému nielen zo Slovenska, ale aj z Česka. S radosťou sme sa zhostili úlohy figurantov a čo najreálnejšie sme sa snažili vžiť do roly raneného. Cvičenie prebiehalo aj v noci, a tak sme na vlastnej koži mohli zažiť, ako noc dokáže ovplyvniť a skomplikovať záchranné akcie a aj to, ako vplýva na psychiku raneného. Okrem toho, že cvičenie preverilo naše fyzické a psychické sily a utužilo náš kolektív, bude patriť k zážitkom, na ktoré bude každý z nás rád spomínať.

Študenti katedry UZS v materskej škole

Z iniciatívy PhDr. Evy Balogovej, PhD. a učiteliek Materskej školy v Malachove študenti 2. ročníka odboru urgentná zdravotná starostlivosť dňa 8. októbra 2019 navštívili materskú školu, kde sa snažili našich najmenších zoznámiť s vybranými okruhmi poskytovania prvej pomoci. Detská zvedavosť na seba nedala dlho čakať a hneď v úvode deti zahrnuli študentov nielen otázkami, ale aj vlastnými skúsenosťami s rozbitými kolienkami. Našou víziou bolo v prvom rade ukázať deťom, čo robiť v prípade drobného úrazu a naučiť ich telefonovať na tiesňovú linku 155 alebo 112. Ukázali sme im najjednoduchšie obväzové techniky, vysvetlili princíp dezinfekcie a čistoty a naučili rozoznať bezvedomie od vedomia. Veríme, že naša práca mala zmysel, o čom svedčia aj reakcie zo strany detí.

Monika Kubalová, Lukáš Daňko, Martin Ružbarský

Dopravná olympiáda

Dňa 31. mája 2019 sa študenti 1. ročníka študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť Magdaléna Kubicová, Lukáš Daňko a Adam Šnirc zúčastnili Dopravnej olympiády organizovanej Centrom voľného času Relaxáčik pri Základnej škole Moskovská v Banskej Bystrici. Žiakom prvého stupňa ukázali, ako sa poskytuje prvá pomoc pri úrazoch cyklistov. Deti si mohli vyskúšať ošetrenie zlomeniny, krvácania a odrenín na figurantovi, čo sa stretlo z ich strany so značnou odozvou. Našim študentom ďakujeme za zodpovedný prístup pri realizovaní uvedenej aktivity.

DNI PRVNÍ POMOCI 2019

V dňoch 16. – 18. mája 2019 sa študenti 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť zúčastnili súťaže Dni první pomoci 2019. Prekrásne prostredie Karlovej Studánky, v ktorej sme boli ubytovaní, dopĺňali perfektne spracované úlohy, s ktorými sme sa popasovali. Boli to dva dni súťaženia na 14 autentických stanovištiach.

Účasť na súťaži nám dala mnoho. Riešili sme úlohy, s ktorými sa môžeme bežne stretnúť v našej budúcej profesii, ako napríklad hypoglykémia, pád mladej ženy z koňa či hypotermia u ebrietného pacienta. Vyskúšali sme si spoluprácu so zložkami integrovaného záchranného systému a prácu na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby. Niečím novým pre nás bola súčinnosť s ďalšími záchranárskymi posádkami pri havárii autobusu. Veľmi dôležitá bola systematická spolupráca, triedenie pacientov, ich ošetrenie a následný transport do nemocničného zariadenia podľa závažnosti ich zdravotného stavu. Hoci sme jeden druhého nepoznali, pracovali sme ako jeden tím.

Nie každý deň chodia záchranári k pacientom s bolesťou hlavy, brucha či chrípke. Niekedy sú výjazdy posádok záchrannej zdravotnej služby naozaj raritné a človeku sa hlboko vryjú do pamäti. Aj z tejto súťaže si odnášame spomienky, na ktoré určite nezabudneme. Či už to boli dvaja mladí obesení chlapci, ktorých láska bola nepochopená, alebo ruský „pseudolekár“, ktorý odoberal pacientovi orgány a takýmto spôsobom s nimi obchodoval.

Každá situácia, s ktorou sme sa stretli, bola originálna a sofistikovaná. Táto súťaž nám dala veľa – nové vedomosti, skúsenosti, zážitky. Spoznali sme nových ľudí a veríme, že o rok sa s nimi stretneme opäť.

Touto cestou ďakujeme organizátorom podujatia za ich snahu a originalitu. Zároveň ďakujeme Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici za možnosť zúčastniť sa na tomto projekte. Taktiež ďakujeme vedúcej katedry PhDr. Mgr. Jarmile Bramuškovej, PhD. a Mgr. et Mgr. Michalovi Haluškovi nielen za odbornú prípravu, ale aj za psychickú podporu počas samotnej súťaže.

Študenti 2. ročníka, UZS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.