Konferencia s medzinárodnou účasťou 19.4.2018


Program konferencie


Témy konferencie

Súčasný stav multidisciplinárneho prístupu v:

  • medicínskych vedách
  • ošetrovateľstve
  • urgentnej zdravotnej starostlivosti
  • fyzioterapii
  • laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve
  • etike a bioetike

Organizačné pokyny
Dôležité termíny
Pokyny pre autorov

Výstupom z medzinárodnej konferencie bude vedecká monografia.

Príspevky, ktoré nebudú včas zaslané a upravené v zmysle pokynov autorom, nebudú zaradené v monografii.

Súbor označte: priezvisko–názov príspevku (bez diakritiky)

PRIHLÁŠKA


 

 

 

 


Prezident konferencie:

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Vedecký výbor konferencie:

Predsedníčka: doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

Členovia vedeckého výboru:

doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

PhDr. Eva Balogová, PhD.

PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.

Mgr. Soňa Feiková, PhD.

Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

PhDr. Elena Janiczeková, PhD.

PhDr. Jana Lauková, PhD.

PhDr. Dana Sihelská, PhD.

Mgr. Mária Snitková

PhDr. Mgr. Šárka Tomková