KŠŠ – Inštrumentovanie v operačnej sále 2. týždeň – I. rok štúdia

Pondelok  20.11.2017 Lektor
8:00 – 12:00 hod. Perioperačná starostlivosť a pooperačné komplikácie. Operačné výkony v jednodňovej chirurgii. doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
 14:00 – 18:00 hod.

 

Operačné výkony v otolaryngológii, výkony v chirurgii nosa a PND, výkony na hltane a hrtane – resekcia nádorov podnebných mandlí, laryngomikroskopická chirurgia. MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Utorok  21.11.2017 Lektor
 8:00 – 12:00 hod. Transplantačná chirurgia, multiorgánový odber orgánov, transplantácia obličiek, transplantácia pečene. MUDr. Marková Barbara
14:00 – 18:00 hod. Organizácia práce a prevádzka v operačnej sále, septická a aseptická časť operačného traktu.

Základné a špeciálne  inštrumenty pre jednotlivé chirurgické odbory, špeciálne operačné pomôcky, prístrojová  technika a ďalšie materiálno-technické vybavenie operačných sálov.

 

Mgr. Motzová Alžbeta

 

Streda 22.11.2017 Lektor
 8:00 – 12:00 hod. Technika, taktika zásady inštrumentovania v jednotlivých chirurgických odboroch. Štandardné a špecifické činnosti a situácie súvisiace s inštrumentovaním a chirurgickým riešením ochorení PhDr. Mariana Cabanová
14:00 – 18:00 hod. Ophtalmochirurgia, operačné výkony v ophtalmochirurgii, materiálno-technické vybavenie operačnej sály, organizácia práce, vybrané očné operácie. MUDr. Ladislav Jančo, FEBO

 

 

Štvrtok 23.11.2017 Lektor
 8:00 – 12:00 hod. Kardiochirurgia, operačné výkony v kardiochirurgii.  Perfuziológia – napojenie pacienta na mimotelový obeh srdca  a manažment  perfúzie. MUDr. Filip Pekar, FETCS

 

14:00 – 16:00 hod. Taktika a technika inštrumentovania pri kardiochirurgickom operačnom výkone operácii, špeciálne inštrumentárium a pomôcky. Špecifiká organizácia práce na operačnej sále pri kardiochirurgickom výkone. Mgr. Anna Tauferová
 

16:00 –  18:00

hod.

 

Operačná bielizeň, chirurgické rúškovacie systémy a ochranné odevy, drenážne systémy, cievky a sondy. Šijací materiál a jeho delenie, chirurgické ihly. Mgr. Macková Zuzana

 

Piatok 24.11.2017 Lektor
 8:00 – 12:00 hod. Etika, uplatňovanie etických zásad v praxi, etický kódex sestier. doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
14:00 – 16:00 hod. Operačná bielizeň, chirurgické rúškovacie systémy a ochranné odevy, drenážne systémy, cievky a sondy. Šijací materiál a jeho delenie, chirurgické ihly. Mgr. Macková Zuzana