MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE WITH A MAIN TOPIC: „HEALTH 2022”

ZÁŠTITU PREBERÁ / IN CHARGE OF ORGANISING THE CONFERENCE :

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.- rektor SZU v Bratislave
prof. Lv Xiaodong, PhD.- rektorka Liaoningskej univerzity TČM

ORGANIZÁTORI / ORGANIZERS:

Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU)
v Bratislave, Fakulta zdravotníctva (FZ)
so sídlom v Banskej Bystrici
Liaoningská univerzita tradičnej čínskej medicíny Shenyang, ČĽR
Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny pri FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

MIESTO KONFERENCIE / CONFERENCE LOCATION:

Konferencia sa sa bude konať/ Conference will be held on
7. – 8. septembra / September 2022, ONLINE formou / form (form details soon)

7. september – blok pozvaných prednášok / block of invited lectures
8. september – účastníci budú rozdelení do sekcií, každá bude mať svoj link / participants will be divided into sections, each with its own link

JAZYK KONFERENCIE / LANGUAGE OF THE CONFERENCE: slovenský/Slovak, český/Czech, anglický/English, čínsky/Chinese