VÝBORY KONFERENCIE

Predseda vedeckého výboru:

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof., FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici (SR)

Členovia vedeckého výboru:

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Prešovská univerzita v Prešove (SR)

prof. Bai Zenghua, PhD., Liaoningská univerzita tradičnej čínskej medicíny Shenyang (ČĽR)

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici (SR)

prof. Laurie Gottlieb, RN, PhD., Ingram School of Nursing, Montreal, (Canada)

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici (SR)

prof. Li Chunri, PhD., Liaoningská univerzita tradičnej čínskej medicíny Shenyang (ČĽR)

prof. Liu Jingfeng, PhD., Liaoningská univerzita tradičnej čínskej medicíny Shenyang (ČĽR)

doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku (SR)

PhDr. Jana Lauková, PhD., FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici (SR)

prof. Lv Xiaodong, PhD., Liaoningská univerzita tradičnej čínskej medicíny Shenyang (ČĽR)

prof. Ma Tieming, PhD., Liaoningská univerzita tradičnej čínskej medicíny Shenyang (ČĽR)

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici (SR)

prof. Ren Lu, PhD., Liaoningská univerzita tradičnej čínskej medicíny Shenyang (ČĽR)

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD., FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici (SR)

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., Ústav nelékařských zdravotnických studií Slezkej univerzity  v  Opave (ČR)

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku (SR)

 

Predseda organizačného výboru:

PhDr. Elena Janiczeková, PhD. 

Členovia oranizačného výboru:

PhDr. Eva Balogová, PhD., MPH

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH

Mgr.  Zuzana Frčová, Ph.D.

Ing. Bc.. František Glončák, PhD.

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

Mgr.   Martin Hrubala

Bc.   Martin Hríbik

PhDr. Denisa Ivaničová

PhDr. Júlia Jankovičová

Ing. Katarína Michalcová, PhD.

PhDr. Dana Sihelská, PhD.

PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.

 

Tlmočenie:

Mgr. Marek Školuda, čínsky jazyk

Mgr. Marian Laššák, čínsky jazyk

Mgr. Martin Hrubala, anglický jazyk