Milan Beňačka

Mgr. Milan Beňačka, PhD.

Vzdelanie

 • Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, Bratislava
 • Doktorandské štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, Bratislava

Zamestnanie

 • 2007 Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Katedra spoločných disciplín, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – vedúci
 • 2015 – 2017  Mesto Banská Bystrica, Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže – vedúci 
 • 1999 – 2014  Športové gymnázium, Banská Bystrica – riaditeľ
 • 1999 – 2004  Štátna jazyková škola, Banská Bystrica – riaditeľ
 • 1998 – 1998  Športové gymnázium, Banská Bystrica – zástupca riaditeľa
 • 1994 – 1998  Športové gymnázium, Banská Bystrica – vedúci tréner zjazdového lyžovania
 • 1993 – 1994  Slovenský lyžiarsky zväz, Bratislava – reprezentačný tréner zjazdového lyžovania
 • 1992 – 1994  Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica, Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných a prírodných vied – odborný asistent
 • 1990 – 1992  Československý zväz lyžovania, Praha – reprezentačný tréner zjazdového lyžovania
 • 1980 – 1990  Športové gymnázium, Banská Bystrica – tréner, reprezentačný tréner zjazdového lyžovania

Publikačná činnosť

 • 2008 časopis Pediatria pre prax 5/2008   1-3 Intraoseálny prístup – praktické porovnanie dvoch typov pediatrických intraoseálnych ihiel (spoluautor)
 • 2008 časopis Urgentná medicína 3/2008 27-29 Porovnanie dvoch pediatrických intraoseálnych ihiel (B.I.G. a PBMN) na prasačom modely – prospektívna štúdia (spoluautor)