Akademický senát

 1. PhDr. Mgr. Šárka Tomková – predseda
 2. Mgr. Soňa Feiková, PhD. – podpredseda
 3. Mgr. Mária Snitková – tajomník
 4. PhDr. Eva Balogová, PhD.
 5. PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
 6. Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.
 7. PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
 8. Daniel Berky
 9. Dominik Cimerman
 10. Andrea Hlaváčová
 11. Veronika Galová

Dokumenty:


Aktualizované 19.10.2017 / Správca stránky: sarka.tomkova@szu.sk