Akademický senát

 1. PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH – predseda
 2. Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D. – podpredseda
 3. PhDr. Júlia Jankovičová – tajomník
 4. PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
 5. PhDr. Denisa Ivaničová
 6. Mgr. Martin Hrubala
 7. Ing. Katarína Michalcová, PhD.
 8. Simona Hrušková
 9. Tatiana Tapajčíková
 10. Simona Jančová
 11. Radovan Čertík


Archív dokumentov AS FZ


Aktualizované 7.12.2021 / Správca stránky: jarmila.bramuskova@szu.sk