Akademický senát

 1. PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH – predseda
 2. Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D. – podpredseda
 3. PhDr. Júlia Jankovičová – tajomník
 4. PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
 5. PhDr. Denisa Ivaničová
 6. Mgr. Martin Hrubala
 7. Ing. Katarína Michalcová, PhD.
 8. Simona Hrušková
 9. Tatiana Tapajčíková
 10. Simona Jančová
 11. Radovan Čertík


Archív dokumentov AS FZ


Aktuality

Akademický senát FZ SZU v Banskej Bystrici vyjadruje podporu Výzvy RVŠ SR týkajúcej sa Novely zákona, ktorá potláča akademickú samosprávu a autonómiu na úrovni VŠ a fakúlt.

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH

predsedníčka AS FZ SZU BB


Aktualizované 17.02.2022 / Správca stránky: jarmila.bramuskova@szu.sk