Akademický senát

 1. PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD. – predseda
 2. Mgr. Soňa Feiková, PhD. – podpredseda
 3. PhDr. Jana Lauková, PhD. – tajomník
 4. PhDr. Eva Balogová, PhD.
 5. PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD.
 6. Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.
 7. PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
 8. Šimon Gregor
 9. Mgr. Juraj Dudáš
 10. Timotej Attila Takáč
 11. Nina Vlkolinská

Dokumenty:


Aktualizované 28.02.2020 / Správca stránky: sarka.tomkova@szu.sk