Akademický senát

 1. PhDr. Mgr. Šárka Tomková – predseda
 2. Mgr. Soňa Feiková, PhD. – podpredseda
 3. Mgr. Mária Snitková – tajomník
 4. PhDr. Eva Balogová, PhD.
 5. PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD.
 6. Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.
 7. PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
 8. Daniel Berky
 9. Mgr. Juraj Dudáš
 10. Timotej Attila Takáč
 11. Veronika Galová

Dokumenty:


Aktualizované 19.10.2017 / Správca stránky: sarka.tomkova@szu.sk