Dokumenty

Dôležité dokumenty ŠTUDENT

Dôležité dokumenty ZAMESTNANEC

  • Žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu (*.docx, *.pdf)
  • Správy zo zahraničnej pracovnej cesty (*.doc, *.pdf)
  • Vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty (*.doc, *.pdf)
  • Cenník č. 8 – honoráre za pedagogickú činnosť (*.pdf)

Dôležité dokumenty OSTATNÉ