Dokumenty

Legislatíva

  • Novela nariadenia vlády SR č. 244/2018, ktorou sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 296/2010 (*.pdf) – aktualizované 4.9.2018
  • Nariadenie vlády SR č. 296/2010 (*.pdf)
  • Smernica č. 5/2012 rektora SZU o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1. februára 2012 (*.pdf)

Dôležité dokumenty ZAMESTNANEC

  • Žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu (*.docx, *.pdf)
  • Správy zo zahraničnej pracovnej cesty (*.doc, *.pdf)
  • Vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty (*.doc, *.pdf)
  • Cenník č. 8 – honoráre za pedagogickú činnosť (*.pdf)

Smernice a dokumenty FZ SZU