Štatút Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici