Komisia kvality

Zloženie Komisie kvality pri FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

 • doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH – predsedníčka
 • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
 • doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.
 • Ing. Bc. Irena Galádová, MBA
 • Mgr. Soňa Feiková, PhD.
 • PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD.
 • doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
 • PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
 • doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

Študentská obec

 • Petra Ostrolucká (LVMZ)
 • Petra Slamová (OŠE)
 • Patrik Beňuš (FYZ)

Dokumenty:

Aktualizované: 7.3.2018