Komisia kvality

Zloženie Komisie kvality pri FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

  • doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof. – predsedníčka
  • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
  • doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.
  • Ing. Mgr. Irena Galádová, MBA
  • Mgr. Soňa Feiková, PhD.
  • PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH
  • doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
  • PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
  • doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

Študentská obec

  • Bc. Patrik Beňuš (FYZ)

Dokumenty:

Aktualizované: 7.3.2018