Programové rady

Programová rada pre ošetrovateľstvo:

 • doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH – garant odboru
 • prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD. – vedúca katedry Tereza Pilková (OŠE d. 2.)
 • Natália Trnková (OŠE e. 3.)
 • Mgr. Ľuba Pohorelá
 • PhDr. Júlia Jankovičová
 • PhDr. Monika Trnovcová

Programová rada pre fyzioterapiu

 • prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. – garant odboru
 • PhDr. Daniel Gurín, Ph.D. – vedúci katedry
 • Andrea Holíková (FYZ 2. Bc.)
 • Bc. Marcel Sekereš (FYZ 1. roč. Mgr.)
 • PhDr. Radoslav Zelník
 • Mgr. Michal Matúšek

Programová rada pre  urgentnú zdravotnú starostlivosť

 • doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. – garant odboru
 • PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH – vedúca katedry
 • Tomáš Dobiš (UZS 2. roč.)
 • Bc. Tomáš Lehončák (UZS 3.roč.)
 • Mgr. Bc. Margita Vernarcová
 • Mgr. Martin Žiak, PhD.

Programová rada pre  LVMZ

 • prof. RNDr. Tomáš Adam, CSc. – garant odboru
 • doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.
 • Ing. Katarína Michalcová, PhD. – poverená vedením  katedry
 • Paulína Drusková (LVMZ 2.)
 • MUDr. Zuzana Bečková
 • Bc. Valéria Šúrová