Predstavitelia fakulty

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
Dekanka

e-mail: beata.frcova@szu.sk
tel.: +421 48 32 48 023


dluholucky_photo

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Prvý prodekan a prodekan pre rozvoj

e-mail: svetozar.dluholucky@szu.sk
tel.: +421 48 32 48 022


doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
Prodekanka pre pedagogickú činnosť

e-mail: tatiana.rapcikova@szu.sk
tel.: +421 48 32 48 018


PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

e-mail: daniel.gurín@szu.sk
tel.: +421 483 248 037


Ing. Bc. Irena Galádová, MBA
Tajomníčka fakulty

e-mail: irena.galadova@szu.sk
tel.: +421 48 32 48 040


PhDr. Mgr. Šárka Tomková
Predsedníčka akademického senátu

e-mail: sarka.tomkova@szu.sk
tel.: +421 48 32 48 053