Predstavitelia fakulty

frcova

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
Dekanka

e-mail: beata.frcova@szu.sk
tel.: +421 48 32 48 023

dluholucky_photo

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Prodekan pre vedu, výskum a rozvoj

e-mail: svetozar.dluholucky@szu.sk
tel.: +421 48 32 48 022

rapcikova_photo

doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
Prodekanka pre pedagogickú činnosť

e-mail: tatiana.rapcikova@szu.sk
tel.: +421 48 32 48 018

galadova_photo

Ing. Irena Galádová, MBA
Tajomníčka fakulty

e-mail: irena.galadova@szu.sk
tel.: +421 48 32 48 040

PhDr. Jana Lauková, PhD.
Predsedníčka akademického senátu

e-mail: jana.laukova@szu.sk
tel.: +421 48 32 48 032