Kontakty

Korešpondenčná adresa:

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica


doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH – dekanka
+421 483 248 023 | beata.frcova@szu.sk

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD. – prodekanka pre pedagogickú činnosť
+421 483 248 018 | tatiana.rapcikova@szu.sk

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
+421 483 248 022 | svetozar.dluholucky@szu.sk

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D. – prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
+421 483 248 037 | daniel.gurin@szu.sk

Ing. Mgr. Irena Suchár Galádová, MBA – tajomníčka
+421 483 248 040 | irena.galadova@szu.sk

Mgr. Jana Kártiková – sekretariát dekanátu
+421 483 248 015 | jana.kartikova@szu.sk

Mgr. Katarína Navrátilová – študijné oddelenie
+421 483 248 020 | katarina.navratilova@szu.sk

Tatiana Nemcová – študijné oddelenie
+421 483 248 021 | tatiana.nemcova@szu.sk

prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD. – vedúca katedry OŠE
+421 483 248 029 | maria.supinova@szu.sk

PhDr. Jana Lauková, PhD. – katedra OŠE
+421 483 248 032 | jana.laukova@szu.sk

PhDr. Elena Janiczeková, PhD. – katedra OŠE
+421 483 248 035 | elena.janiczekova@szu.sk

       PhDr. Júlia Jankovičová – katedra OŠE
       +421 483 248 016 | julia.jankovicova@szu.sk

Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D. – katedra FYZ
+421 483 248 027 | zuzana.frcova@szu.sk

PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD. – katedra FYZ
+421 483 248 053 | sarka.tomkova@szu.sk

PhDr. Denisa Ivaničová – katedra FYZ
+421 483 248 012 | denisa.ivanicova@szu.sk

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH – vedúca katedry UZS
+421 483 248 031 | jarmila.bramuskova@szu.sk

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. – katedra UZS
+421 483 248 024 | karol.kralinsky@szu.sk

        PhDr. Zuzana Demianová, MBA – katedra UZS
        +421 48 32 48 048 | zuzana.demianova@szu.sk

        Bc. Monika Kalmanová – katedra UZS
        +421 48 32 48 047 | monika.kalmanova@szu.sk

Mgr. Bc. Martin Hrubala – katedra SD
+421 483 248 026 | martin.hrubala@szu.sk

Mgr. Mária Snitková, PhD. – katedra SD
tel.: +421 48 32 48 036 | maria.snitkova@szu.sk

Ing. Katarína Michalcová, PhD. – katedra LVMZ
+421 483 248 055 | katarina.michalcova@szu.sk

Jelena Dolňanová – akademická knižnica
+421 483 248 052 | jelena.dolnanova@szu.sk

Radoslav Suchár – informačné technológie
+421 917 489 013 | radoslav.suchar@szu.sk

Ing. Ivan Širka – informačné technológie
+421 483 248 034 | ivan.sirka@szu.sk

Bc. Martin Hríbik – informačné technológie
+421 483 248 054 | martin.hribik@szu.sk

Ing. Barbora Gromadová – správa majetku
+421 483 248 041 | barbora.gromadova@szu.sk

prof. Li Chunri – Konfuciova učebňa (v anglickom jazyku)
+421 483 248 049 | li.chunri@szu.sk

Informátor
+421 483 248 011