Univerzitná knižnica


Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity SZU je odborné pracovisko, ktorého zameranie je na medicínu a príbuzné odbory. Knižnica spracováva, eviduje a uchováva časopisy, knihy, eviduje záverečné práce: bakalárske, magisterské, dizertačné, habilitačné a inauguračné práce a eviduje publikačnú činnosť interných zamestnancov a doktorandov.

Čitateľom Univerzitnej knižnice SZU sa môže stať každý občan po dovŕšení veku 18 rokov, vyplnení prihlášky a zaplatení ročného poplatku.

Univerzitná knižnica SZU vlastní, spravuje a sprístupňuje rozsiahly fond slovenskej a inojazyčnej odbornej knižnej a periodickej literatúry, elektronických dokumentov, záverečných a kvalifikačných prác SZU a umožňuje svojim používateľom prístup do viacerých elektronických databáz. Fond knižnice predstavuje viac ako 34 000 knižničných jednotiek a ročne získava okolo 36 titulov periodickej literatúry. V študovni knižnice je k dispozícii 24 počítačov s prístupom na internet a pripojením k tlačiarni.

Výpožičné hodiny letné obdobie: 

1.6.2020  –   3.7.2020

pondelok – štvrtok

8:00 – 14:00 hod.

piatok

8:00 – 12:00 hod.

6.7.2020 – 31.7.2020

zatvorené – revízia knižničného fondu 

3.8.2020  –   4.9.2020

pondelok – štvrtok

9:00 – 12:00 hod.

piatok

9:00 – 11:00 hod.

7.9.2020 – 18.9.2020

pondelok – štvrtok

8:00 – 14:00 hod.

piatok

8:00 – 12:00 hod.