Univerzitná knižnica


Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity SZU je odborné pracovisko, ktorého zameranie je na medicínu a príbuzné odbory. Knižnica spracováva, eviduje a uchováva časopisy, knihy, eviduje záverečné práce: bakalárske, magisterské, dizertačné, habilitačné a inauguračné práce a eviduje publikačnú činnosť interných zamestnancov a doktorandov.

Čitateľom Univerzitnej knižnice SZU sa môže stať každý občan po dovŕšení veku 18 rokov, vyplnení prihlášky a zaplatení ročného poplatku.

Univerzitná knižnica SZU vlastní, spravuje a sprístupňuje rozsiahly fond slovenskej a inojazyčnej odbornej knižnej a periodickej literatúry, elektronických dokumentov, záverečných a kvalifikačných prác SZU a umožňuje svojim používateľom prístup do viacerých elektronických databáz. Fond knižnice predstavuje viac ako 34 000 knižničných jednotiek a ročne získava okolo 36 titulov periodickej literatúry. V študovni knižnice je k dispozícii 24 počítačov s prístupom na internet a pripojením k tlačiarni.

31.05.2021 – 02.07.2021

pondelok až štvrtok

8.00 – 14.00 hod.

31.05.2021 – 02.07.2021

piatok

8.00 – 12.00 hod. 

05.07.2021 – 30.07.2021

zatvorené 

 

02.08.2021 – 03.09.2021

pondelok až štvrtok

9.00 – 12.00 hod.

02.08.2021 – 03.09.2021

piatok

9.00 – 11.00 hod.

 06.09.2021 – 17.09.2021

pondelok až štvrtok

8.00 – 14.00 hod.

 06.09.2021 – 17.09.2021

piatok

8.00 – 12.00 hod.