Univerzitná knižnica


Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity SZU je odborné pracovisko, ktorého zameranie je na medicínu a príbuzné odbory. Knižnica spracováva, eviduje a uchováva časopisy, knihy, eviduje záverečné práce: bakalárske, magisterské, dizertačné, habilitačné a inauguračné práce a eviduje publikačnú činnosť interných zamestnancov a doktorandov.

Čitateľom Univerzitnej knižnice SZU sa môže stať každý občan po dovŕšení veku 18 rokov, vyplnení prihlášky a zaplatení ročného poplatku.

Univerzitná knižnica SZU vlastní, spravuje a sprístupňuje rozsiahly fond slovenskej a inojazyčnej odbornej knižnej a periodickej literatúry, elektronických dokumentov, záverečných a kvalifikačných prác SZU a umožňuje svojim používateľom prístup do viacerých elektronických databáz. Fond knižnice predstavuje viac ako 34 000 knižničných jednotiek a ročne získava okolo 36 titulov periodickej literatúry. V študovni knižnice je k dispozícii 24 počítačov s prístupom na internet a pripojením k tlačiarni.

Zmena otváracích hodín

Univerzitnej knižnice Fakulty zdravotníctva SZU

07.12.2020 – 18.12.2020pondelok až štvrtok8.00 – 14.00 hod.
07.12.2020 – 18.12.2020piatok8.00 – 11.30 hod.
21.12.2020 – 08.01.2021zatvorené 
11.01.2021 – 29.01.2021pondelok až štvrtok8.00 – 14.00 hod.
11.01.2021 – 29.01.2021piatok8.00 – 11.30 hod.