Aktuality

Knižničný fond

Zoznam knižných prírastkov UK FZ SZU 2023
Zoznam časopisov vo fonde knižnice FZ SZU
Máš záujem o skriptá alebo učebnice na štúdium, ale nie si používateľom našej knižnice?
Navštív nás, zaregistruj sa a požičaj si.

Novinky na predaj:

Osoba a ošetrovateľstvo : Učebný text pre študentov ošetrovateľstva. / Frčová, Beáta. – 1. vyd – Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 20225,00 € s DPH

Úvod do psychiatrie. / Patarák, Michal. – 1. vyd. – Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2021 4,50 € s DPH

Slovník psychiatrických termínov. / Patarák, Michal. – 1. vyd. – Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 20225,00 € s DPH

Podklady k príprave na prijímacie skúšky z predmetov biológia, fyzika, chémia a náuka o spoločnosti : bakalársky stupeň fyzioterapia, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, laboratórne vyšetrovacie metódy. – 1. – Bratislava : SZU Bratislava, 20209,00 € s DPH