Aktuality

Milí študenti,

knižnica v aktuálnej situácií zostáva zatvorená do odvolania.

Všetky výpožičky kníh budú počas zatvorenia knižnice predĺžené a generovanie upomienok  pozastavené.

Svoje otázky môžete smerovať na : jelena.dolnanova@szu.sk

Sledujte prosím našu web stránku, kde Vás budeme informovať o aktuálnej situácii https://fzszu.sk/o-fakulte/univerzitna-kniznica/aktuality/

Prajeme Vám veľa úspechov, pevné zdravie a tešíme sa na opätovné stretnutie s Vami v novom roku 2021.

Vaša knižnica

Knižničný fond

Zoznam knižných prírastkov FZ SZU 2021
Zoznam časopisov vo fonde knižnice FZ SZU
Máš záujem o skriptá alebo učebnice na štúdium, ale nie si používateľom našej knižnice?
Navštív nás, zaregistruj sa a požičaj si.

Novinky vo fonde knižnice

  • GYNEKOLOGICKÉ OŠETROVATEĽSTVO I./SÚBOR PREDNÁŠOK – učebné texty sú určené študentom študijného programu: Pôrodná asistencia a Ošetrovateľstvo
  • RADIAČNÁ OCHRANA A RÁDIOBIOLÓGIA PRE NELEKÁRSKE ZDRAVOTNÍCKE ODBORY – pre študentov študijného programu: Urgentná zdravotná starostlivosť, Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia, Rádiologická technika a Verejné zdravotníctvo
  • ZÁVEREČNÁ PRÁCA – BEZ PROBLÉMU – manuál pre študentov Fakulty zdravotníctva so zámerom napomôcť zvládnuť metodiku písania a obhajobu záverečnej práce doplnený praktickými ukážkami
  • PODKLADY K PRÍPRAVE NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY Z PREDMETOV biológia, fyzika, chémia a náuka o spoločnosti – určené pre bakalársky stupeň štúdia v študijných odboroch a programoch: Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť