Aktuality

Knižničný fond

Zoznam knižných prírastkov UK FZ SZU 2022
Zoznam časopisov vo fonde knižnice FZ SZU
Máš záujem o skriptá alebo učebnice na štúdium, ale nie si používateľom našej knižnice?
Navštív nás, zaregistruj sa a požičaj si.

Novinky vo fonde knižnice

  • VYBRANÉ KAPITOLY ZO ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY – vysokoškolská učebnica predstavuje etiku implementovanú do prostredia zdravotníckych zariadení. Okrem všeobecne platných etických atribútov sa zameriava i na osobitosti prístupu zdravotníckych pracovníkov k najzraniteľnejším skupinám pacientov.
  • ZÁVEREČNÁ PRÁCA – BEZ PROBLÉMU – manuál pre študentov Fakulty zdravotníctva so zámerom napomôcť zvládnuť metodiku písania a obhajobu záverečnej práce doplnený praktickými ukážkami