Edičná činnosť

Smernica o edičnej činnosti č. 1/2020 (*.pdf)

Prílohy na stiahnutie:

Žiadosť o zaradenie do edičného plánu (*.docx)

Recenzentský posudok (*.docx)

Grafická úprava publikácie (*.docx)

Žiadosť o ISBN (*.docx)

 

Edičná komisia SZU 2023 – 2027 (*.pdf)

Správa o edičnej činnosti 2018 – 2022 – v príprave

 

Edičný plán SZU 2023 (*.pdf)