Elektronické zdroje

Univerzitná knižnica umožňuje vyhľadávanie v elektronických databázach, pričom vyhľadávanie a prezeranie databáz je možné realizovať na počítačoch v priestoroch Elektronickej knižnice Fakulty zdravotníctva SZU alebo v ostatných objektoch Slovenskej zdravotníckej univerzity. Zo sprístupnených elektronických databáz z oblastí medicíny, zdravotníctva a príbuzných odborov knižnica odporúča vstupovať do týchto databáz :Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie