Knižničné služby

Univerzitná knižnica poskytuje tieto služby:

• výpožičné služby (prezenčne a absenčne)
• medziknižničné výpožičné služby
• medzinárodné medziknižničné výpožičné služby
• bibliograficko-rešeršné služby
• reprografické služby – kópie z knižničných materiálov
• konzultačné služby ku knižničnej problematike
• školenia práce s databázami

Žiadanka na rešerš

Univerzitná knižnica Fakulty zdravotníctva SZU poskytuje bibliograficko-rešeršné služby, pričom sa riadi aktuálnym cenníkom služieb.
Rešerš vypracováva iba registrovaným používateľom knižnice.

Ako spracovať žiadanku na rešerš

Žiadanka o rešerš

Cenník poplatkov za služby v Univerzitnej knižnici SZU

Zápisné

3,30 €

Predĺženie platnosti preukazu

2,00 €

Medziknižničná výpožičná služba

úhrada v plnom rozsahu

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

úhrada v plnom rozsahu

Bibliograficko-rešeršné služby:

– základný poplatok

2,00 €

 

– každá citácia

0,15 €

Upomienky

– I

1,00 €

 

– II

2,00 €

 

– III

4,00 €

 

riaditeľská

5,00 €

 

e-mailová

0,10 €

Reprografické služby

Čiernobiela tlač

0,05 €/strana

 

Farebná tlač

0,30 €/strana