Kontakt UK

Adresa:

Univerzitná knižnica
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

Banská Bystrica – kontakt
Elektronická študovňa:

RNDr. Zuzana Hujová, PhD.
tel.: +421 48 32 48 051
zuzana.hujova@szu.sk

Výpožičné oddelenie:

Jelena Dolňanová
tel.: +421 48 32 48 052
jelena.dolnanova@szu.sk

Bratislava – kontakt
Výpožičné oddelenie:

Magdaléna Rožňová
tel.: +421 2 59 370 673
magdalena.roznova@szu.sk

Ing. Miluša Farková
tel.: +421 2 59 370 673
milusa.farkova@szu.sk

Bibliograficko – rešeršné oddelenie:

Mgr. Zuzana Makovická
tel.: +421 2 59 370 675
zuzana.makovicka@szu.sk

Ing. Jana Stasíková
tel.: +421 2 59 370 675
jana.stasikova@szu.sk

Evidencia publikačnej činnosti:

Mgr. Klára Ožvátová
tel.: +421 2 59 370 676
klara.ozvatova@szu.sk

Akvizícia:

PhDr. Jana Kresáková
tel.: +421 2 59 370 677
jana.kresakova@szu.sk