Vedecká rada

 1. doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH – predsedníčka VR FZ SZU
 2. prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
 3. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
 4. prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 5. prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.
 6. prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, PhD.
 7. prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.
 8. doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
 9. doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.
 10. doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
 11. doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
 12. PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
 13. PhDr. Dana Sihelská, PhD.
 14. PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
 15. PhDr. Jana Lauková, PhD.
 16. PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD.
 17. PhDr. Eva Balogová, PhD.
 18. MUDr. Jozef Hudec, PhD.
 19. MUDr. Pavol Maslík, PhD.
 20. Mgr. Milan Beňačka, PhD.
 21. Mgr. Soňa Feiková, PhD.
 22. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
 23. Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.
 24. RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
 25. MUDr. Ján Nosko
 26. MUDr. Juraj Frajt
 27. Ing. Bc. Irena Galádová, MBA
 28. prof. Li Chunri

Dokumenty:

Aktualizované: 7.3.2018