Vedecká rada

 1. doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH – predsedníčka VR FZ SZU
 2. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 3. prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD.
 4. prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
 5. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
 6. prof.  MUDr. Cyril Klement, CSc.
 7. doc. PhDr. Mgr.  Tatian Rapčíková, PhD.
 8. doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
 9. doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
 10. doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
 11. doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH
 12. PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD.,  MPH
 13. PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
 14. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
 15. RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
 16. MUDr. Ján Nosko
 17. MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
 18. Ing. Katarína Michalcová, PhD.

Dokumenty:


Archív dokumentov VR FZ

Aktualizované: 7.3.2018