Ošetrovateľská starostlivosť v komunite 11.2. – 15.2.2019

PROGRAM

D-004 Kurz špecializačného štúdia – ošetrovateľská starostlivosť v komunite

11.2.2019 – 15.2.2019

Miesto  konania: FZ SZU so sídlom v  Banskej Bystrici Blok A115

Počet účastníkov: 16

Rozsah teoretickej prípravy:  76 hodínPondelok 11.2.2019
8.00-12.00
Verejné zdravotníctvo, prevencia, podpora zdravia a výchova k zdraviu v komunite, environmentálne zdravie, epidemiológia a hygiena (doc. MUDr. Kvetoslava Koppová)
 
13.00-17.00
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením nervového systému aplikácia ošetrovateľského procesu dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty (Mgr. Miriam Rečlová)


Utorok 12.2.2019
9,00 – 12,30
Komunikácia a profesijná etika (doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD., doc. PhDr. et Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.)
 
13.00-16.00
Charakteristika najčastejších   endokrinných ochorení. Etiológia, symptomatológia, dg., liečba (MUDr. Iveta Wildová)


Streda 13.2.2019
8.00 – 12.00
Charakteristika najčastejších   onkologických ochorení. Etiológia, symptomatológia, dg., liečba, liečba bolesti (MUDr. Vladimír Malec PhD.)
 
13.00-16.00
Charakteristika najčastejších   ochorení. nervového systému. Etiológia, symptomatológia, dg., liečba. (MUDr. Ján Kothaj)


Štvrtok 14.2.2019
8.00 – 12.00
Manažment v ošetrovateľstve (doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.)
 
13.00-17.00
Odobratie ošetrovateľskej anamnézy v domácom prostredí. Posúdenie potrieb pacienta v komunite. Plán individuálnej ošetrovateľskej starostlivosti. Využitie hodnotiacich a meracích škál. Preventívne skríningové vyšetrenia.  (PhDr. Anna Kúdelová, PhD.)


Piatok 15.2.2019
8.00-12.00
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s duševným ochorením (Alzheimerova choroba), aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty. (Mgr. Nadežda Vichrová)
 
12.30-16.30
Charakteristika najčastejších   duševných ochorení (Alzheimerova choroba)  Etiológia, symptomatológia, dg., liečba. (MUDr. Michal Patarák)

 

Publikované 7.2.2019 / PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.