Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

Číslo a názov kurzu: 1018 Kurz špecializačného štúdia – Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

Termín: 5. 2. – 9. 2. 2018

Miesto konania: Fakulta zdravotníctva SZU v B. Bystrici, blok A, č. učebne A 115, 1. posch.

Vedúca vzdelávacej aktivity: doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.

DátumČasTémaLektor
5. 2. 2018  8.00 – 8.30Organizačné pokynydoc. PhDr. Tatiana

Rapčíková, PhD.

   8.45 – 10.15Choroby gastrointestinálneho systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečbaMUDr. Daniela

Janceková

 10.30 – 12.00Choroby hepatologického systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečba, pravdepodobne prídeMUDr. Jana

Badinková

 13.00 – 15.00Choroby pohybového systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečbaMUDr. Zlata

Kmečová

 15.15 – 16.45Geriatria – najčastejšie ochorenia – charakteristika, etiológia, príznaky a liečbaMUDr. Dana

Ignjatovičová, PhD.

6. 2. 20188.00 – 10.00Hygiena a epidemiológia, prevencia nozokomiálnych nákazdoc. MUDr. Mária

Avdičová, PhD.

 10.15 – 12.30Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s chorobami gastrointestinálneho a hepatologického systému, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyPhDr. Jana

Vnenčáková

 13.30 – 14.45Ošetrovateľský procesdoc. PhDr. Tatiana

Rapčíková, PhD.

 15.00 – 16.30Ošetrovateľská dokumentáciaPhDr. Viera

Šebeková, PhD.

7. 2. 20187.50 – 8.50Vnútorné lekárstvo – definícia, história, koncepcia a odboryMUDr. Pavol

Dlhopolček, CSc.

 9.00 – 10.30Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s DV ochoreniami, aplikácia OSP, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyMgr. Elena

Zemanová

 10.45 – 12.15Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s ochoreniami pohybového systému, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivostiMgr. Helena

Jacková

 13.15 – 15.30Infekčné choroby – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečbaMUDr. Diana

Vološinová, PhD., MBA

 15.45 – 16.30Choroby krvi (časť 2.) – charakteristika, etiológia, diagnostika a liečbaMUDr. Imrich

Markuljak

8. 2. 20188.00 – 10.15Choroby kože – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečbaMUDr. Marianna

Bieliková, PhD.

 10.30 – 12.00Základy ošetrovateľskej etikydoc. PhDr. Tatiana

Rapčíková, PhD.

 13.00 – 15.15Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s infekčnými  chorobami aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetr.  starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyMgr. Dáša

Lepiešová

 15.30 – 17.00Farmakoterapia a liečebná výživa vzťahujúca sa na ochorenia a stavy v odbore vnútorné lekárstvoPharmDr. Daniela

Jágerská Fabianová

9. 2. 20188.00 – 11.00Seminár k písomnej práci k špecializačnej skúške

Záverečné zhodnotenie kurzu

doc. PhDr. Tatiana

Rapčíková, PhD.