Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

Číslo a názov kurzu: 1018 Kurz špecializačného štúdia – Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

Termín: 5. 2. – 9. 2. 2018

Miesto konania: Fakulta zdravotníctva SZU v B. Bystrici, blok A, č. učebne A 115, 1. posch.

Vedúca vzdelávacej aktivity: doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.

Dátum Čas Téma Lektor
5. 2. 2018   8.00 – 8.30 Organizačné pokyny doc. PhDr. Tatiana

Rapčíková, PhD.

    8.45 – 10.15 Choroby gastrointestinálneho systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečba MUDr. Daniela

Janceková

  10.30 – 12.00 Choroby hepatologického systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečba, pravdepodobne príde MUDr. Jana

Badinková

  13.00 – 15.00 Choroby pohybového systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečba MUDr. Zlata

Kmečová

  15.15 – 16.45 Geriatria – najčastejšie ochorenia – charakteristika, etiológia, príznaky a liečba MUDr. Dana

Ignjatovičová, PhD.

6. 2. 2018 8.00 – 10.00 Hygiena a epidemiológia, prevencia nozokomiálnych nákaz doc. MUDr. Mária

Avdičová, PhD.

  10.15 – 12.30 Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s chorobami gastrointestinálneho a hepatologického systému, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty PhDr. Jana

Vnenčáková

  13.30 – 14.45 Ošetrovateľský proces doc. PhDr. Tatiana

Rapčíková, PhD.

  15.00 – 16.30 Ošetrovateľská dokumentácia PhDr. Viera

Šebeková, PhD.

7. 2. 2018 7.50 – 8.50 Vnútorné lekárstvo – definícia, história, koncepcia a odbory MUDr. Pavol

Dlhopolček, CSc.

  9.00 – 10.30 Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s DV ochoreniami, aplikácia OSP, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty Mgr. Elena

Zemanová

  10.45 – 12.15 Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s ochoreniami pohybového systému, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Helena

Jacková

  13.15 – 15.30 Infekčné choroby – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečba MUDr. Diana

Vološinová, PhD., MBA

  15.45 – 16.30 Choroby krvi (časť 2.) – charakteristika, etiológia, diagnostika a liečba MUDr. Imrich

Markuljak

8. 2. 2018 8.00 – 10.15 Choroby kože – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečba MUDr. Marianna

Bieliková, PhD.

  10.30 – 12.00 Základy ošetrovateľskej etiky doc. PhDr. Tatiana

Rapčíková, PhD.

  13.00 – 15.15 Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s infekčnými  chorobami aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetr.  starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty Mgr. Dáša

Lepiešová

  15.30 – 17.00 Farmakoterapia a liečebná výživa vzťahujúca sa na ochorenia a stavy v odbore vnútorné lekárstvo PharmDr. Daniela

Jágerská Fabianová

9. 2. 2018 8.00 – 11.00 Seminár k písomnej práci k špecializačnej skúške

Záverečné zhodnotenie kurzu

doc. PhDr. Tatiana

Rapčíková, PhD.