Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

Číslo a názov kurzu:             

2 3010-3011  Kurz špecializačného štúdia – Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

Termín: 20. 11. 1. 12. 2017

Miesto konania: Fakulta zdravotníctva SZU v B. Bystrici, blok A, č. učebne A 115, 1. posch., výnimky týkajúce sa 23. 11. a 30. 11. sú uvedené priamo v rozvrhu.

Vedúca vzdelávacej aktivity: doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.

 

DátumČasTémaLektor
20. 11. 2017  8.00 – 8.45Organizačné pokynydoc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
  9.00 – 11.45Choroby kardiovaskulárneho systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečbaMUDr. Iveta Hochmuthová
12.45 – 15.00Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyMgr. Jana Endreková 
15.15 – 17.30Onkologické ochorenia – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečbaMUDr. Vladimír Malec, PhD.
 
21. 11. 20179.00 – 9.45Ošetrovateľský procesdoc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
 9.45 – 11.15Rola sestry v ambulantnej a ústavnej starostlivostidoc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
12.00 – 15.00Ošetrovateľská starostlivosť o psychicky alterovaného pacienta,  aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyMgr. Jana Beličková
15.15 – 17.30Choroby endokrinologického systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečbaMUDr. Iveta Wildová
2. 11. 2017  9.15 – 11.30Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s  endokrinologickými ochoreniami, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyBc. Andrea Šajgalíková
12.30 – 14.45Choroby pneumoftizeologického systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečbaMUDr. Soňa Vicová
15.00 – 16.30Paliatívna a hospicová starostlivosťPhDr. Anna Michňová
23. 11. 2017  8.45 – 11.15Miesto: Blok D,

učebňa D 209, 2. posch.

Choroby krvi – charakteristika, etiológia, diagnostika, liečba. 

 

MUDr. Alexander Wild, MUDr. Eva Králiková
12.15 – 14.30Miesto: Blok D,

učebňa D 209, 2. posch.

Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s chorobami uropoetického systému, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyMgr. Janka Kotianová
15.00 – 17.15Miesto: Blok A,

učebňa A 115,  1. posch.

Choroby imunologického systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečba 

 

 

MUDr. Luděk Hochmuth
24. 11. 20178.00 – 9.00Vnútorné lekárstvo – definícia, história, koncepcia a odboryMUDr. Pavol Dlhopolček, CSc.
 9.15 – 12.15Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s chorobamipneumoftizeologického systému, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyPhDr. Eva Černejová
27. 11. 20178.00 – 11.00Komunikácia v ošetrovateľstvePhDr. Elena Janiczeková, PhD.
 11.15 – 12.45Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s poruchami imunity a autoimunitnými ochoreniami – aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyMgr. Zuzana Mišániová
28. 11. 20178.00 – 10.15Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v urgentnom stavePhDr. Monika Matošová
 10.30 – 12.45Urgentná a intenzívna medicínaMUDr. Michal Venglarčík, PhD.
13.45 – 16.45Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami krvi a krvotvorného systému – aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyMgr. Ľubica Mišániová
29. 11. 20178.00 – 11.00Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s onkologickými ochoreniami, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyPhDr. Oľga Štípalová
11.15 – 13.30Ošetrovateľská starostlivosť o geriatrických pacientov, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyPhDr. Anna Michňová
13.45 – 14.45Seminár k vypracovaniu záverečnej prácedoc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
15.00 – 16.30Ošetrovateľská dokumentácia.
PhDr. Viera Šebeková, PhD.
30. 11. 2017 9.30 – 11.45Miesto: Blok D, učebňa D 209, 2. posch.Ošetrovateľský procesdoc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
13.00 – 15.15Miesto: Blok D, učebňa D209, 2. posch.Choroby neurologického systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečbaMUDr. Ján Kothaj
1. 12. 20178.00 – 11.00Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s neurologickými ochoreniami, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyPhDr. Jana Lauková, PhD.
 11.15 – 12.00Záver sústredeniadoc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.