Predzápis predmetov urgentná zdravotná starostlivosť 3. ročník

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Urgentná zdravotná starostlivosť:
Povinne voliteľné predmety (musíte si vybrať minimálne jeden):

Výberové predmety:

Pri výberových predmetoch si vyhradzujeme právo predmet neotvoriť, ak si ho nezvolí minimálne 8 študentov.

Odoslaním tohto formulára sa Vami vybrané predmety stanú súčasťou Vášho študijného plánu a nie je možné ich zmeniť!

Všetky informácie v tomto formulári sú správne, skontroloval/a som ich a súhlasím s ich spracovaním v informačnom systéme MAIS.