Priebežné výsledky prijímacieho konania pre AR 2019/2020

Priebežné výsledky prijímacieho konania
Dátum: 12. – 19. 06. 2019
Študijný program:
Ošetrovateľstvo

Forma štúdia: denná, prvý stupeň

Aktualizované: 19.06.2019

Priebežné výsledky prijímacieho konania
Dátum: 12. – 19. 06. 2019
Študijný program:
Fyzioterapia
Forma štúdia: denná, druhý stupeň

Aktualizované: 19.06.2019

Priebežné výsledky prijímacieho konania
Dátum: 12. – 19. 06. 2019
Študijný program:
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Forma štúdia: denná, prvý stupeň

Aktualizované: 19.06.2019

Priebežné výsledky prijímacieho konania
Dátum: 12. – 19. 06. 2019
Študijný program:
Fyzioterapia
Forma štúdia: denná, prvý stupeň

Aktualizované: 19.06.2019

Priebežné výsledky prijímacieho konania
Dátum: 12. – 19. 06. 2019
Študijný program:
Urgentná zdravotná starostlivosť
Forma štúdia: denná, prvý stupeň

Aktualizované: 19.06.2019