Výsledky PS Urgentná zdravotná starostlivosť

Rozhodnutie dekanky FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici o prijatí uchádzačov
Dekanka Fakulty zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

sa rozhodla
pre akademický rok 2016/2017

prijať

do 1. ročníka v dennej forme štúdia na 1. stupeň v študijnom programe

urgentná zdravotná starostlivosť

uchádzačov s počtom bodov 150 – 77 (vrátane).

Uverejnené 24.6.2016 10:15


Dátum: 23.06.2016
Študijný program : urgentná zdravotná starostlivosť, prvý stupeň štúdia, denná forma štúdia
vysvetlivky: Hodn. 1: písomná časť, 2: skúška telesnej zdatnosti

Kód uchádzačaHodn. 1, 2Celkovo
1108826743, 1457
1193176463, 42105
1342855745, 853
2378727537, 1653
2693086960, 2888
2806354148, 1260
2816626547, 3077
2976542760, 2080
3001209756, 864
3220613242, 4890
3222584543, 2467
3348771657, 259
3606647466, 2894
3814106830, 2050
4059287451, 3889
4241953135, 4479
4330081349, 3281
4346134055, 2681
4454607060, 52112
4685463646, 60106
474217730, 00
4806853671, 60131
5594563252, 1668
5629911150, 4898
6106221937, 3471
6144917957, 3491
6372910547, 3481
7050510350, 3484
708818590, 00
7339355246, 046
7661604672, 46118
7741602856, 3288
8647953347, 1663
9596001550, 454
9917718344, 3882