Výsledky PS Urgentná zdravotná starostlivosť

Rozhodnutie dekanky FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici o prijatí uchádzačov
Dekanka Fakulty zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

sa rozhodla
pre akademický rok 2016/2017

prijať

do 1. ročníka v dennej forme štúdia na 1. stupeň v študijnom programe

urgentná zdravotná starostlivosť

uchádzačov s počtom bodov 150 – 77 (vrátane).

Uverejnené 24.6.2016 10:15


Dátum: 23.06.2016
Študijný program : urgentná zdravotná starostlivosť, prvý stupeň štúdia, denná forma štúdia
vysvetlivky: Hodn. 1: písomná časť, 2: skúška telesnej zdatnosti

Kód uchádzača Hodn. 1, 2 Celkovo
11088267 43, 14 57
11931764 63, 42 105
13428557 45, 8 53
23787275 37, 16 53
26930869 60, 28 88
28063541 48, 12 60
28166265 47, 30 77
29765427 60, 20 80
30012097 56, 8 64
32206132 42, 48 90
32225845 43, 24 67
33487716 57, 2 59
36066474 66, 28 94
38141068 30, 20 50
40592874 51, 38 89
42419531 35, 44 79
43300813 49, 32 81
43461340 55, 26 81
44546070 60, 52 112
46854636 46, 60 106
47421773 0, 0 0
48068536 71, 60 131
55945632 52, 16 68
56299111 50, 48 98
61062219 37, 34 71
61449179 57, 34 91
63729105 47, 34 81
70505103 50, 34 84
70881859 0, 0 0
73393552 46, 0 46
76616046 72, 46 118
77416028 56, 32 88
86479533 47, 16 63
95960015 50, 4 54
99177183 44, 38 82