Prihláška na konferenciu

Vyplňte prosím pozorne prihlášku!

Upozornenie:
V prípade, že sa chcete prihlásiť na aktívnu účasť pripravte si prílohy: prezentácia (*.ppt alebo *.pptx) alebo aj fulltext (*.doc alebo *.docx). Bez pridania príloh nie je možné prihlášku na aktívnu účasť odoslať!

 

Účasť

Nahrajte prezentáciu (povolené prípony sú *.ppt a *.pptx) Veľkosť súboru MAX 10MB:
Nahrajte príspevok (povolené prípony sú *.doc a *.docx) Veľkosť súboru MAX 10MB:
Názov prednášky: