Promócie 2016

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave
so sídlom v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH

si Vás dovoľuje pozvať

na slávnostnú promóciu absolventov 

Fakulty zdravotníctva SZU 

dňa  7. júla 2016

v aule SZU na Bernolákovej 8 v Banskej Bystrici


Informácie a harmonogram:

Z dôvodu nácviku slávnostného ceremoniálu Vás žiadame, aby ste sa na miesto konania dostavili v stanovenom čase nácviku. Prosíme o dochvíľnosť. Vyžadujeme slávnostný spoločenský odev.

10.00 hod. FYZ + OŠE + LVMZ denné štúdium (nácvik o 9.00 hod.)
12.00 hod. UZS denné aj externé štúdium (nácvik o 11.00 hod.)
14.00 hod. OŠE + FYZ externé  štúdium (nácvik o 13.00 hod.)

Tešíme sa na stretnutie s Vami.