Rozpis vzdelávacích aktivít na akademický rok 2017/2018

pedagogický útvarčíslo VAtypnázov VAoddomiestopočet študentov
Katedra ošetrovateľstva1001KŠŠv špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť16.10.201727.10.2017Banská Bystrica12
Katedra ošetrovateľstva1002KŠŠv špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť15.1.201826.1.2018Banská Bystrica12
Katedra
ošetrovateľstva
1003ŠMŠŠv špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť26.2.20181.6.2018Banská Bystrica12
Katedra ošetrovateľstva1004ŠMŠŠv špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť18.9.201715.12.2017Banská Bystrica11
Katedra ošetrovateľstva1005KŠŠv špecializačnom odbore inštrumentovanie
v operačnej sále
23.10.201727.10.2017Banská Bystrica20
Katedra ošetrovateľstva1006KŠŠv špecializačnom odbore inštrumentovanie
v operačnej sále
20.11.201724.11.2017Banská Bystrica20
Katedra ošetrovateľstva1007ŠMŠŠv špecializačnom odbore inštrumentovanie
v operačnej sále
15.1.201826.1.2018Banská Bystrica20
Katedra ošetrovateľstva1008KŠŠv špecializačnom odbore inštrumentovanie
v operačnej sále
2.10.20176.10.2017Banská Bystrica12
Katedra ošetrovateľstva1009KŠŠv špecializačnom odbore inštrumentovanie
v operačnej sále
6.11.201710.11.2017Banská Bystrica12
Katedra ošetrovateľstva1010ŠMŠŠv špecializačnom odbore inštrumentovanie
v operačnej sále
5.2.20189.2.2018Banská Bystrica12
Katedra ošetrovateľstva1011KŠŠv špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite9.10.201720.10.2017Banská Bystrica36
Katedra ošetrovateľstva1012KŠŠv špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite20.11.201724.11.2017Banská Bystrica36
Katedra ošetrovateľstva1013KŠŠv špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite12.2.201816.2.2018Banská Bystrica36
Katedra ošetrovateľstva1014ŠMŠŠv špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite4.12.20178.12.2017Topoľčany12
Katedra ošetrovateľstva1015ŠMŠŠv špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite22.1.201826.1.2018Mýtna12
Katedra ošetrovateľstva1016ŠMŠŠv špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite5.2.20189.2.2018Banská Bystrica12
Katedra ošetrovateľstva1017KŠŠv špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva20.11.20171.12.2017Banská Bystrica40
Katedra ošetrovateľstva1018KŠŠv špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva5.2.20189.2.2018Banská Bystrica40
Katedra ošetrovateľstva1019ŠMŠŠv špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva12.3.201823.3.2018Banská Bystrica40
Katedra ošetrovateľstva1020TK– dôsledky civilizačných ochorení ako ošetrovateľský problém27.10.201727.10.2017Banská Bystrica100
Katedra ošetrovateľstva1021WS– násilie páchané na dieťati – CAN syndróm3.11.20174.11.2017Banská Bystrica50
Katedra ošetrovateľstva1022WS– násilie páchané na dieťati – CAN syndróm1.12.20172.12.2017Banská Bystrica50
Katedra ošetrovateľstva1023WS– násilie páchané na dieťati – CAN syndróm2.3.20183.3.2018Banská Bystrica50
Katedra ošetrovateľstva1024WS– násilie páchané na dieťati – CAN syndróm6.4.20187.4.2018Banská Bystrica50
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti1025TK– alternatívne zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest12.9.201712.9.2017Banská Bystrica30
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti1026TK– kardiopulmonálna resuscitácia dospelých3.10.20173.10.2017Banská Bystrica30
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti1027TK– bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov (link)21.11.201721.11.2017Banská Bystrica30
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti1028TK– prevencia nozokomiálnych infekcií8.2.20188.2.2018Banská Bystrica30

Vysvetlivky:

  • KŠŠ – kurz špecializačného štúdia
  • ŠMŠŠ – školiace miesto špecializačného štúdia
  • TK – tematický kurz
  • WS – workshop