Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Časovo-tematický plán – sústredenie  II.

3 týždeň  (15. 01. 2018 – 19. 01. 2018)


Dátum Čas Téma Lektor
PONDELOK

15.01.2018

 

 

08.30- 10.00

 

KOS – o kriticky chorého pacienta v odbore AIM. PhDr. Monika Matošová
10.00-12.00

 

Anestézia u starých ľudí. Príprava   vedenie, priebeh anestézie,  špecifiká anestézia, pooperačná starostlivosť.  

MUDr. Jakub Hlásny

13.00-18.00 Anatómia, fyziológia, patofyziológia žliaz s vnútornou sekréciou, charakteristika kritických stavov, hypertyreotoxická kríza, diabetická kóma, hypoglykemická kóma, diabetes insipidus, Morbus Addison, liečba, monitorovanie. MUDr. Vojtech Žilka
UTOROK

16.01.2018

08.00-12.00

 

 

HER – v odbore AIM, všeobecná legislatíva, starostlivosť o kožu pacienta, starostlivosť o invazívne vstupy (periférne, centrálne, arteriálne, močový katéter, hrudnú drenáž, intubačnú kanylu, sondy a ostatné drenážne systémy používané v odbore AIM), súbor preventívnych opatrení.

 

PhDr. Monika Matošová

 

12.30-15.30 Manažment starostlivosti o pacientky v gynekológii a pôrodníctve, charakteristika kritických stavov, eklampsia, krvácanie, ošetrenie novorodenca, prvá pomoc, liečba, monitorovanie.

 

Doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
16.00-18.00 Manažment starostlivosti v pediatrii.

Anestézia v detskom veku. Príprava,  vedenie, priebeh anestézie,  špecifiká anestézia, pooperačná starostlivosť.

MUDr. Oliver Petrík, PhD.

 

 

STREDA

17.01.2018

08.00-12.00 Nozokomiálne nákazy v odbore AIM, spôsoby prenosu a šírenia, monitorovanie, povinné hlásenie.

Dezinfekcia, sterilizácia a dekontaminácia na AIM.

 

Mgr. Elena Straková

 

 

 

13.00-15.00

 

 

Možnosti zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest v anestézii. MUDr. Lenka Polakovičová
 

15.00-18.00

Lieky používané v anestézii – inhalačné, intravenózne, sedatíva, relaxanciá, analgetiká, opiáty, lokálne anestetiká a pod. MUDr. Lenka Polakovičová
ŠTVRTOK

18.01.2018

(SZU)

08.00-11.30

 

 

Rozdelenie, druhy a štádia anestézie.

Predanestetické vyšetrenia, komplexná príprava pacienta pred operačným výkonom, premedikácia, vedenie a priebeh anestézie, ukončenie anestézie, dokumentácia.

 

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.

 

 

12.30-16.00 Manažment starostlivosti v pediatrii, rozdelenie a špecifiká detského veku, akútne stavy v pediatrii, špecifiká medicínskej starostlivosti. KPR dieťaťa. MUDr. Oliver Petrík, PhD.
16.00-18.00 Dokumentácia v odbore AIM – ošetrovateľský, anestéziologický záznam, resuscitačný záznam, počítačová databáza. Mgr. Elena Straková
PIATOK

19.01.2018

08.00-10.00

 

 

 

Manažment starostlivosti o intoxikovaného pacienta. Akútne intoxikácie, huby, organofosfáty, botulizmus, CO, alkohol, lieky, opiáty. Prvá pomoc, liečba, antidota, monitorovanie. MUDr. Zuzana Kvasníková
10.00-12.00 Liečba akútnej a chronickej bolesti, typy bolesti, zásady a výber liečby bolesti, spôsoby podávanie liečiv. MUDr. Michal Venglarčík, PhD.