Študijné programy

Bakalárske štúdium

Ošetrovateľstvo (denné)

 • osoba zodpovedná za program (*.pdf)
 • opis študijného programu (*.pdf)
 • vnútorná hodnotiaca správa (*.pdf)
 • študijný program (*.pdf)
 • rozhodnutie MZ SR (*.pdf)

Ošetrovateľstvo (externé)

 • osoba zodpovedná za program (*.pdf)
 • opis študijného programu (*.pdf)
 • vnútorná hodnotiaca správa (*.pdf)
 • študijný program (*.pdf)
 • rozhodnutie MZ SR (*.pdf)

Fyzioterapia (denné)

 • osoba zodpovedná za program (*.pdf)
 • opis študijného programu (*.pdf)
 • vnútorná hodnotiaca správa (*.pdf)
 • študijný program (*.pdf)
 • rozhodnutie MZ SR (*.pdf)

Fyzioterapia (externé)

 • osoba zodpovedná za program (*.pdf)
 • opis študijného programu (*.pdf)
 • vnútorná hodnotiaca správa (*.pdf)
 • študijný program (*.pdf)
 • rozhodnutie MZ SR (*.pdf)

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (denné)

 • osoba zodpovedná za program (*.pdf)
 • opis študijného programu (*.pdf)
 • vnútorná hodnotiaca správa (*.pdf)
 • študijný program (*.pdf)
 • rozhodnutie MZ SR (*.pdf)

Urgentná zdravotná starostlivosť (denné)

 • osoba zodpovedná za program (*.pdf)
 • opis študijného programu (*.pdf)
 • vnútorná hodnotiaca správa (*.pdf)
 • študijný program (*.pdf)
 • rozhodnutie MZ SR (*.pdf)

Urgentná zdravotná starostlivosť (externé)

 • osoba zodpovedná za program (*.pdf)
 • opis študijného programu (*.pdf)
 • vnútorná hodnotiaca správa (*.pdf)
 • študijný program (*.pdf)
 • rozhodnutie MZ SR (*.pdf)

Magisterské štúdium

Fyzioterapia (denné)

 • osoba zodpovedná za program (*.pdf)
 • opis študijného programu (*.pdf)
 • vnútorná hodnotiaca správa (*.pdf)
 • študijný program (*.pdf)
 • rozhodnutie MZ SR (*.pdf)

Fyzioterapia (externé)

 • osoba zodpovedná za program (*.pdf)
 • opis študijného programu (*.pdf)
 • vnútorná hodnotiaca správa (*.pdf)
 • študijný program (*.pdf)
 • rozhodnutie MZ SR (*.pdf)