ŠTÚDIUM


Počet kreditov potrebných pre úspešné absolvovanie štúdia:

 • ošetrovateľstvo (FZ-1OS) – AR 2016/2017 a AR 2017/2018 (1. a 2. ročník)
  • počet kreditov P: 173, PV: 14, V:8
  • spolu za 3 roky: 195
 • ošetrovateľstvo (FZ-1OS) – AR 2015/2016 (3. ročník)
  • počet kreditov P: 176, PV: 18, V:18
  • spolu za 3 roky: 212
 • fyzioterapia (FZ-1FT) – AR 2016/2017 a AR 2017/2018 (1. a 2. ročník)
  • počet kreditov P: 174, PV: 12, V:14
  • spolu za 3 roky: 200
 • fyzioterapia (FZ-1FT) – AR 2015/2016 (3. ročník)
  • počet kreditov P: 173, PV: 16, V:16
  • spolu za 3 roky: 205
 • urgentná zdravotná starostlivosť (FZ-1US) – AR 2016/2017 a AR 2017/2018 (1. a 2. ročník)
  • počet kreditov P: 174, PV: 12, V:16
  • spolu za 3 roky: 202
 • urgentná zdravotná starostlivosť (FZ-1US) – AR 2015/2016 (3. ročník)
  • počet kreditov P: 175, PV: 12, V:16
  • spolu za 3 roky: 203
 • laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (FZ-1LVM) – AR 2016/2017 (2. ročník)
  • počet kreditov P: 180, PV: 26, V:10
  • spolu za 3 roky: 216
 • urgentná zdravotná starostlivosť (FZ-1US/e) – AR 2016/2017 (2. ročník)
  • počet kreditov P: 172, PV: 16, V: 10
  • spolu za 4 roky: 198
 • urgentná zdravotná starostlivosť (FZ-1US/e) – AR 2015/2016 (3. ročník)

  • počet kreditov P: 168, PV: 12, V: 15
  • spolu za 3 roky: 195