Prihlasovacie údaje

Používateľské meno (login)

XXppppppmY kde:

XX – číslo z prvého akademického roka študenta (napr. začiatok štúdia rok 2020 je číslo 20)
pppppp – prvých 6 písmen priezviska používateľa (malé písmená bez diakritiky)
m – prvé písmeno mena (malé písmeno bez diakritiky)
Y – automaticky doplnené číslo 0 a v prípade, že sú dve zhodné mená tak číslo 1…
Príklad používateľského mena pre Ján Veselý v akademickom roku 2020/21 je: 20veselyj0

Poznámka: je možné, že priezvisko je kratšie ako 6 písmen. V tom prípade sa vytvára kratšia verzia. Príklad: Jozef Kos = 20kosj0

Používateľské príručky

Po prihlásení do MAISu sú vo všetkých rozhraniach dostupné používateľské príručky po kliknutí na „Dokumentácia“ v hlavnom menu.