Rozvrhy hodín a harmonogramy KLP

Letný semester 2022/2023

Harmonogramy klinickej praxe

Ošetrovateľstvo 1. ročník

Ošetrovateľstvo 2. ročník

Ošetrovateľstvo 3. ročník

Ošetrovateľstvo 1. ročník externé štúdium

Ošetrovateľstvo 2. ročník externé štúdium

Ošetrovateľstvo 3. ročník externé štúdium

Urgentná zdravotná starostlivosť 1. ročník

Urgentná zdravotná starostlivosť 2. ročník

Fyzioterapia 1. ročník

Fyzioterapia 2. ročník

Fyzioterapia 3. ročník

Fyzioterapia 1. ročník magisterské štúdium

Fyzioterapia 2. ročník magisterské štúdium

Klinická prax študentov LVMZ 1. – 3. ročník je realizovaná ako vyšetrovacie metódy v príslušných laboratórnych odboroch.

 

Rozvrhy hodín

Fyzioterapia

Fyzioterapia – 1. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Fyzioterapia – 2. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Fyzioterapia – 3. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Fyzioterapia – 1. ročník denné štúdium Mgr. (*.pdf)

Fyzioterapia – 2. ročník denné štúdium Mgr. (*.pdf)

Fyzioterapia – 1. ročník externé štúdium Mgr. (*.pdf)

Fyzioterapia – 2. ročník externé štúdium Mgr. (*.pdf) – v príprave

Fyzioterapia – 3. ročník externé štúdium Mgr. (*.pdf)

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – 1. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – 2. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – 3. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Ošetrovateľstvo

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

PRÁVO NA ZMENU ROZVRHOV  VYHRADENÉ