Rozvrhy hodín

Fyzioterapia

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Ošetrovateľstvo

Urgentná zdravotná starostlivosť

Čoskoro budú zverejnené (momentálne v príprave)

PRÁVO NA ZMENU ROZVRHOV  VYHRADENÉ