Rozvrhy hodín

Letný semester 2020/2021

Fyzioterapia

Fyzioterapia – 1. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Fyzioterapia – 2. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Fyzioterapia – 3. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Fyzioterapia – 1. ročník denné štúdium Mgr. (*.pdf)

Fyzioterapia – 2. ročník denné štúdium Mgr. (*.pdf)

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – 1. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – 2. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – 3. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Ošetrovateľstvo

Urgentná zdravotná starostlivosť

Urgentná zdravotná starostlivosť – 1. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Urgentná zdravotná starostlivosť – 2. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Urgentná zdravotná starostlivosť – 3. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Urgentná zdravotná starostlivosť – 2. ročník externé štúdium Bc. (*.pdf) – v príprave

Urgentná zdravotná starostlivosť – 3. ročník externé štúdium Bc. (*.pdf) – v príprave

 

PRÁVO NA ZMENU ROZVRHOV  VYHRADENÉ