Rozvrhy hodín

Zimný semester 2022/2023

Fyzioterapia

Fyzioterapia – 1. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Fyzioterapia – 2. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Fyzioterapia – 3. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Fyzioterapia – 1. ročník denné štúdium Mgr. (*.pdf)

Fyzioterapia – 2. ročník denné štúdium Mgr. (*.pdf)

Fyzioterapia – 1. ročník externé štúdium Mgr. (*.pdf)

Fyzioterapia – 2. ročník externé štúdium Mgr. (*.pdf)

Fyzioterapia – 3. ročník externé štúdium Mgr. (*.pdf)

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – 1. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – 2. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – 3. ročník denné štúdium Bc. (*.pdf)

Ošetrovateľstvo

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

PRÁVO NA ZMENU ROZVRHOV  VYHRADENÉ