Študijné odbory

Ošetrovateľstvo

Opis študijného programu:

 • Študijný program ošetrovateľstvo – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program ošetrovateľstvo – externé bakalárske štúdium (TU)

Odporúčaný študijný plán ošetrovateľstvo:

 • Študijný program ošetrovateľstvo – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program ošetrovateľstvo – externé bakalárske štúdium (TU)

Informačné listy predmetov:

 • Študijný program ošetrovateľstvo – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program ošetrovateľstvo – externé bakalárske štúdium (TU)

Vnútorná hodnotiaca správa:

 • Študijný program ošetrovateľstvo – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program ošetrovateľstvo – externé bakalárske štúdium (TU)

Stanovisko MZ SR:

 • Študijný program ošetrovateľstvo – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program ošetrovateľstvo – externé bakalárske štúdium (TU)

Osoby zodpovedné za študijný program ošetrovateľstvo I. stupeň (Bc.):

Zdravotnícke vedy

Opis študijného programu:

 • Študijný program fyzioterapia – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – externé bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – denné magisterské štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – externé magisterské  štúdium (TU)

Odporúčaný študijný plán fyzioterapia:

 • Študijný program fyzioterapia – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – externé bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – denné magisterské štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – externé magisterské  štúdium (TU)

Informačné listy predmetov:

 • Študijný program fyzioterapia – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – externé bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – denné magisterské štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – externé magisterské  štúdium (TU)

Vnútorná hodnotiaca správa:

 • Študijný program fyzioterapia – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – externé bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – denné magisterské štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – externé magisterské  štúdium (TU)

Stanovisko MZ SR:

 • Študijný program fyzioterapia – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – externé bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – denné magisterské štúdium (TU)
 • Študijný program fyzioterapia – externé magisterské  štúdium (TU)

Osoby zodpovedné za študijný program fyzioterapia I. stupeň (Bc.):

Osoby zodpovedné za študijný program fyzioterapia II. stupeň (Mgr.):

Opis študijného programu:

 • Študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – denné bakalárske štúdium (TU)

Odporúčaný študijný plán Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve:

 • Študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – denné bakalárske štúdium (TU)

Informačné listy predmetov:

 • Študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – denné bakalárske štúdium (TU)

Vnútorná hodnotiaca správa (TU)

Stanovisko MZ SR (TU)

Osoby zodpovedné za študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň (Bc.):

Opis študijného programu:

 • Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť – externé bakalárske štúdium (TU)

Odporúčaný študijný plán Urgentná zdravotná starostlivosť:

 • Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť – externé bakalárske štúdium (TU)

Informačné listy predmetov:

 • Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť – externé bakalárske štúdium (TU)

Vnútorná hodnotiaca správa:

 • Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť – externé bakalárske štúdium (TU)

Stanovisko MZ SR:

 • Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť – denné bakalárske štúdium (TU)
 • Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť – externé bakalárske štúdium (TU)

Osoby zodpovedné za študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť I. stupeň (Bc.):