Študijné oddelenie

Kontaktné osoby:

Mgr. Katarína Navrátilová     č. dv. A114
Tel.: +421 48 32 48 020

e-mail: katarina.navratilova@szu.sk

Vysokoškolské štúdium – bakalársky a magisterský stupeň, denná a externá forma štúdia

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť

Rigorózne konanie

 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo

Tatiana Nemcová    č. dv. A114
Tel.: +421 48 32 48 021

e-mail: tatiana.nemcova@szu.sk

Vysokoškolské štúdim – bakalársky a magisterský stupeň, denná a externá forma štúdia

 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Ošetrovateľstvo
 • Urgentná zdravotná starostlivosť

Rigorózne konanie

 • Fyzioterapia
 • Ošetrovateľstvo

Špecializačné štúdium

 • Vzdelávacie aktivity – kurzy, školiace miesta