Dokumenty ŠO

  • Smernica č.4/2019 o poplatkoch spojených so štúdiom (*.pdf)
  • Dodatok č.1 k Smernici č.4/2019 (*.pdf)
  • Nariadenie kvestora č. 11/2016 (*.pdf)
  • Potvrdenie o štúdiu (*.pdf)
  • Potvrdenie o účasti na konzultáciách (*.pdf)
  • Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe (*.pdf)
  • Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa (*.pdf)
  • Žiadosť o sociálne štipendium
  • Žiadosť o náhradu klinickej praxe (*.pdf)