Dokumenty ŠO

  • Nový prehľad poplatkov súvisiacich so štúdiom (*.pdf) – aktualizované 07.09.2016
  • Potvrdenie o štúdiu (*.pdf)
  • Potvrdenie o účasti na konzultáciách (*.pdf)
  • Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe (*.pdf)
  • Nariadenie kvestora č. 11/2016 (*.pdf)
  • Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa (*.pdf)
  • Žiadosť o štipendium (*.pdf)
  • Žiadosť o náhradu klinickej praxe (*.pdf)