Úradné hodiny

Vážení študenti,
pracovníčky Študijného oddelenia FZ SZU budú vybavovať stránky len v nevyhnutných prípadoch v týchto úradných hodinách:

V dňoch 7. – 9. 4. 2020 bude na ŠO FZ SZU nestránkový deň.

Záverečné práce, resp. iné dokumenty môžete nechať na vrátnici FZ podľa predchádzajúcich inštrukcií.

Od 14. 4. budú stránkové hodiny na ŠO od 9.00 – 11.00 hod.

Dôsledne žiadame, aby ste do budovy vstupovali len s ochranným rúškom!

Vedenie FZ SZU, ŠO FZ SZU