Úradné hodiny

Vážení študenti,
pracovníčky Študijného oddelenia FZ SZU budú vybavovať stránky len v nevyhnutných prípadoch v týchto úradných hodinách:

30. 3. – 3. 4. 2020 – 9.00 – 11.00 hod.

Záverečné práce so všetkými náležitosťami uvedenými v Informáciách ku štátnym záverečným skúškam odovzdáte v miestnosti A 020 na prízemí bloku A (miestnosť oproti vrátnici) do pripravených košov označených názvom príslušného študijného odboru.
Dôsledne žiadame, aby ste do budovy vstupovali len s ochranným rúškom!

Vedenie FZ SZU, ŠO FZ SZU