Zápisy na štúdium

Dôležité! Skontrolujte si v MAISe, či máte uhradené poplatky spojené so štúdiom. V prípade že nie, nebudete zapísaní na štúdium v novom akademickom roku! Kontaktujte: mais@szu.sk


Predzápis povinne voliteľných a výberových predmetov

 • laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 2. ročník (v príprave)

 • ošetrovateľstvo 1. ročník (v príprave)
 • ošetrovateľstvo 2. ročník (v príprave)
 • ošetrovateľstvo 3. ročník (v príprave)

 • fyzioterapia 1. ročník (v príprave)
 • fyzioterapia 2. ročník (v príprave)
 • fyzioterapia 3. ročník (v príprave)

 • urgentná zdravotná starostlivosť 1. ročník (v príprave)
 • urgentná zdravotná starostlivosť 2. ročník (v príprave)
 • urgentná zdravotná starostlivosť 3. ročník (v príprave)

 • urgentná zdravotná starostlivosť 2. ročník externá forma (v príprave)
 • urgentná zdravotná starostlivosť 3. ročník externá forma (v príprave)

 • fyzioterapia Mgr. 1. ročník (v príprave)