Informácie k zápisom pre študentov vyšších ročníkov

Študenti zrealizujú zápis osobne v spolupráci s pracovníčkami študijného oddelenia podľa harmonogramu zápisov.

Povinnosti študentov:

  1. Zapísať si povinne voliteľné a výberové predmety. Na stránke „Zápisy na štúdium
  2. Skontrolovať si osobné údaje v MAISe (adresa bydliska, mailová adresa, telefonický kontakt, číslo účtu). V prípade zmeny kontaktujte študijné oddelenie.
  3. Vypísať čestné vyhlásenie  a odovzdať ho pri zápise na študijnom oddelení.
  4. Vypísať zápisný hárok a odovzdať ho pri zápise na študijnom oddelení.
  5. Odovzdať alebo poslať potvrdenia o úhrade poplatkov spojených so štúdiom. Potvrdenia o úhrade poplatkov spojených so štúdiom môžete poslať aj elektronicky pomocou formulára „Odoslať potvrdenie o úhrade“

Poznámka: Odklik na zápisný hárok a jeho uverejnenie v časti „DOKUMENTY“ bude možný v dohľadnej dobe po zosynchronizovaní údajov v zápisnom hárku s príslušnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov.

V prípade nesplnenia uvedených podmienok sa môže stať, že nebudete zapísaný do ďalšieho roku štúdia!

Prolongačné známky za účelom predĺženia platnosti ISIC preukazu si študenti 2. a 3. ročníkov denného štúdia budú môcť zakúpiť aj v pokladni FZ (blok A, 2. posch., č. dverí 206) v cene 7 € .

V prípade akýchkoľvek nejasností problémov spojených so zápisom kontaktujte pracovníčky študijného oddelenia na email so@fzszu.sk.

Žiadosť o technickú podporu OIT FZ