Termíny zápisov na AR 2019/2020

Bakalárske štúdium – denná forma štúdia

Ošetrovateľstvo

1. ročník  (63)

5. 9. 2019

07.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

2. ročník  (36)

2. 9. 2019

09.00 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

3. ročník  (35)

2. 9. 2019

07.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

Fyzioterapia

1. ročník  (43)

3. 9. 2019

10.00 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

2. ročník  (42)

3. 9. 2019

08.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

3. ročník  (35)

3. 9. 2019

07.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

Urgentná zdravotná starostlivosť

1. ročník  (42)

4. 9. 2019

09.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

2. ročník  (35)

4. 9. 2019

08.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

3. ročník  (23)

4. 9. 2019

07.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

1. ročník  (14)

2. 9. 2019

11.00 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

2. ročník   (8)

2. 9. 2019

10.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

Bakalárske štúdium – externá forma štúdia

Urgentná zdravotná starostlivosť

1. ročník   (9)

3. 9. 2019

11.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

2. ročník  (19)

2. 9. 2019

13.00 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

4. ročník   (7)

2. 9. 2019

14.00 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

Ošetrovateľstvo

1. ročník (76)

4. 9. 2019

12.00 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

Magisterské štúdium – denná forma štúdia

Fyzioterapia

1. ročník (24)

3. 9. 2019

13.00 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

2. ročník  (6 )

3. 9. 2019

13.45 h.

Študijné oddelenie FZ SZU