Termíny zápisov na akademický rok 2018/2019

Zápisy prebiehajú na študijnom oddelení Fakulty zdravotníctva v bloku A, na prvom poschodí v miestnosti číslo A114.


BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

OŠETROVATEĽSTVO

 • 1. ročník – 3. 9. 2018 7.30 hod.
 • 2. ročník – 3. 9. 2018 10.00 hod.
 • 3. ročník – 3. 9. 2018 12.30 hod.

FYZIOTERAPIA

 • 1. ročník – 4. 9. 2018 10.00 hod.
 • 2. ročník – 4. 9. 2018 8.30 hod.
 • 3. ročník – 4. 9. 2018 7.30 hod.

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

 • 1. ročník – 5. 9. 2018 8.00 hod.
 • 2. ročník 5. 9. 2018 10.00 hod.
 • 3. ročník 5. 9. 2018 11.00 hod.

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

 • 1. ročník – 6. 9. 2018 7.30 hod.
 • 3. ročník – 6. 9. 2018 8.30 hod.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

 • 1. ročník – 5. 9. 2018 12.30 hod.
 • 3. ročník 5. 9. 2018 13.30 hod.

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

FYZIOTERAPIA

 • 1. ročník – 4. 9. 2018 13.00 hod.
Aktualizované: 06.07.2017