Termíny zápisov na akademický rok 2017/2018

Zápisy prebiehajú na študijnom oddelení Fakulty zdravotníctva v bloku A, na prvom poschodí v miestnosti číslo A114.


BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

OŠETROVATEĽSTVO

 • 1. ročník – 4. 9. 2017 7.30 hod.
 • 2. ročník – 4. 9. 2017 10.30 hod.
 • 3. ročník – 4. 9. 2017 13.00 hod.

FYZIOTERAPIA

 • 1. ročník – 5. 9. 2017 8.00 hod.
 • 2. ročník – 5. 9. 2017 9.00 hod.
 • 3. ročník – 5. 9. 2017 10.00 hod.

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

 • 1. ročník – 6. 9. 2017 8.00 hod.
 • 2. ročník 6. 9. 2017 10.00 hod.
 • 3. ročník 6. 9. 2017 11.00 hod.

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

 • 2. ročník – 5. 9. 2017 13.00 hod.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

 • 2. ročník – 6. 9. 2017 13.00 hod.
 • 3. ročník 6. 9. 2017 13.30 hod.
Aktualizované: 06.07.2017