Termíny zápisov na AR 2020/2021

SLOVENSKá ZDRAVOTNíCKA UNIVERZITA v Bratislave

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Termíny zápisov

Akademický rok 2020/2021

 

Bakalárske štúdium – denná forma štúdia

 

Ošetrovateľstvo

1. ročník  (65)

2. 9. 2020

11.45 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

2. ročník  (43)

2. 9. 2020

08.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

3. ročník  (32)

2. 9. 2020

07.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

 

Fyzioterapia

1. ročník  (35)

3. 9. 2020

10.15 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

2. ročník  (40)

3. 9. 2020

08.45 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

3. ročník  (36)

3. 9. 2020

07.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

 

Urgentná zdravotná starostlivosť

1. ročník  (35)

4. 9. 2020

09.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

2. ročník  (29)

4. 9. 2020

08.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

3. ročník  (21)

4. 9. 2020

07.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

 

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

1. ročník  (15)

4. 9. 2020

11.45 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

2. ročník   (8)

2. 9. 2020

 10.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

3. ročník   (8)

2. 9. 2020

 10.00 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

 

Bakalárske štúdium – externá forma štúdia

 

urgentná zdravotná starostlivosť

1. ročník  (0)

Študijné oddelenie FZ SZU

2. ročník  (6)

3. 9. 2020

13.00 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

3. ročník (16)

3. 9. 2020

12.15 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

4. ročník  (0)

 

 

ošetrovateľstvo

1. ročník  (46)

7. 9. 2020

 8.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

2. ročník  (41)

7. 9. 2020

11.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

 

Magisterské štúdium  

 

FYZIOTERAPIA – denná forma štúdia

1. ročník  (20)

7. 9. 2020

  7.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

2. ročník  (20)

3. 9. 2020

13.30 h.

Študijné oddelenie FZ SZU

 

FYZIOTERAPIA – externá  forma štúdia

1. ročník (22)

7. 9. 2020

13.00 h.

Študijné oddelenie FZ SZU