UCHÁDZAČI


Návod na samoobslužnú aktiváciu konta a získanie prístupových údajov do MAISu a Office 365.

Upozornenie: Aktívne sú len kontá študentov, ktorí uhradili zápisné podľa predpisov a uviedli správny variabilný symbol!

Kliknutím na odkaz: Správa identít SZU (IDM) sa Vám otvorí nové okno prehliadača.

V správe identít vykonáte nasledovné kroky:

  • Krok 1Zistenie používateľského mena„: stlačte „Zabudnuté meno používateľa“ a zadajte „Dátum narodenia“ v tvare RRRR-MM-DD (rok pomlčka mesiac pomlčka deň) rok napr. 1990 mesiac napr. 01 a deň napr. 02 potom zadajte svoje „Priezvisko“ (diakritika nie je vyžadovaná, ak máte viac ako jedno priezvisko, použite posledné). Môžete použiť aj súkromnú emailovú adresu namiesto dátumu narodenia. Musí však byť tá, ktorú ste uviedli na prihláške. Stlačte „Hľadať“ a na obrazovke sa Vám zobrazí Vaše používateľské meno, ktoré si zapamätajte alebo zapíšte. (Ak Vám systém nezobrazí používateľské meno, kontaktujte technickú podporu mais@szu.sk)
  • Krok 2Zadajte zistené prihlasovacie meno“ a „Heslo ktoré ste obdržali poštou spolu s rozhodnutím o prijatí„: stlačte „Prihlásiť„. V prípade, že ste zadali správne údaje, pokračujte podľa inštrukcií. Systém Vás vyzve na zmenu hesla.

Dôležité upozornenie:

Aktiváciu účtu môžete urobiť iba raz, tak venujte, prosím, tejto operácii veľkú pozornosť!!!

Po aktivácii účtu a aktualizácii osobných údajov sa odhláste z portálu a skúste sa prihlásiť do MAISu: https://mstudent.szu.sk
Po aktivácii účtu získate aj prístup do Office 365. Vaše prihlasovacie údaje do Office 365 budú v tvare: vaše prihlasovacie meno@studentszu.ska heslo také ako si vytvoríte pri aktivácii účtu. Pri prvom prihlásení postupujte podľa inštrukcií. Systém Vás bude navigovať. Prihlásiť do Office 365 sa môžete kliknutím na tento odkaz: OFFICE 365 SZU

Návody na používanie služieb Office 365.

Žiadosť o technickú podporu OIT FZ