UCHÁDZAČI


Návod na samoobslužnú aktiváciu konta a získanie prístupových údajov do MAISu a Office 365.

Upozornenie: Aktívne sú len kontá študentov, ktorí uhradili zápisné podľa predpisov a uviedli správny variabilný symbol!

Kliknutím na odkaz: Správa identít SZU (IDM) sa Vám otvorí nové okno prehliadača.

V správe identít vykonáte nasledovné kroky:

  • Krok 1Zistenie používateľského mena„: stlačte „Zabudnuté meno používateľa“ a zadajte „Dátum narodenia“ v tvare DD.MM.RRRR (deň bodka mesiac bodka rok) deň napr. 02 mesiac napr. 01 a rok napr. 2000 potom zadajte svoje „Priezvisko“ (diakritika nie je vyžadovaná, ak máte viac ako jedno priezvisko, použite posledné). Stlačte „Hľadať“ a na obrazovke sa Vám zobrazí Vaše používateľské meno, ktoré si zapamätajte alebo zapíšte. (Ak Vám systém nezobrazí používateľské meno, kontaktujte technickú podporu mais@szu.sk)
  • Krok 2Zadajte zistené prihlasovacie meno“ a „Heslo ktoré ste obdržali poštou spolu s rozhodnutím o prijatí„: stlačte „Prihlásiť„. V prípade, že ste zadali správne údaje, pokračujte podľa inštrukcií. Systém Vás vyzve na zmenu hesla.

Dôležité upozornenie:

Aktiváciu účtu môžete urobiť iba raz, tak venujte, prosím, tejto operácii veľkú pozornosť!!!

Po aktivácii účtu a aktualizácii osobných údajov sa odhláste z portálu a skúste sa prihlásiť do MAISu: https://mstudent.szu.sk
Po aktivácii účtu získate aj prístup do Office 365. Vaše prihlasovacie údaje do Office 365 budú v tvare: vaše prihlasovacie meno@studentszu.ska heslo také ako si vytvoríte pri aktivácii účtu. Pri prvom prihlásení postupujte podľa inštrukcií. Systém Vás bude navigovať. Prihlásiť do Office 365 sa môžete kliknutím na tento odkaz: OFFICE 365 SZU

Návody na používanie služieb Office 365.

Žiadosť o technickú podporu OIT FZ