Informácie o štúdiu na AR 2022/2023

Oznam pre uchádzačov o štúdium na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici

Podklady na prijímacie pohovory (vzorové otázky, z ktorých budú zostavované testy pre príslušný študijný program) budú v predaji od 7. 2. 2022 v Knižnici FZ SZU.

Cena brožúrky: 9 Eur (platba len v hotovosti)

Kontakt: jelena.dolnanova@szu.sk; 048/324 80 52