Bodové hodnotenie disciplín skúšky telesnej zdatnosti


študijný odbor:    urgentná zdravotná starostlivosť


študijný odbor:    fyzioterapia