Kritériá pre prijímacie skúšky 2016/2017

Forma štúdia: denná
Študijný odbor: Urgentná zdravotná starostlivosť (UZS), Fyzioterapia (FYZ)

Skúška telesnej zdatnosti pozostáva z overenia pohybových schopností a pohybových zručností. Každý uchádzač absolvuje len jeden pokus.
UZS : uchádzači absolvujú testovanie z atletiky, plávania a môžu získať maximálne 60 bodov
FYZ: uchádzači absolvujú testovanie z atletiky, plávania, gymnastiky a môžu získať maximálne 80 bodov

ATLETIKA (beží sa na tartanovej dráhe):
1)    Testovanie rýchlosti: beh na 50 m z nízkeho štartu – hodnotenie: 0 – 20 bodov
2)    Testovanie vytrvalosti: beh 12 min. (Cooperov test) – hodnotenie: 0 – 20 bodov

PLÁVANIE (pláva sa v 50 m bazéne):
100 m voľný spôsob (prsia, kraul, znak, motýlik). Počas plávania nie je dovolené meniť plavecký spôsob (v prípade voľby spôsobu znak alebo motýlik – platí bodové hodnotenie pre kraul) – hodnotenie: 0 – 20 bodov

GYMNASTIKA
gymnastická zostava s povinnými piatimi prvkami zoradenými v ľubovoľnom poradí podľa uchádzača:
stoj na rukách, kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ letmo a premet bokom – hodnotenie: 0 – 20 bodov