Študijné programy na AR 2022/2023

Bakalársky stupeň
denná forma štúdia:

  • fyzioterapia
  • laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • ošetrovateľstvo
  • urgentná zdravotná starostlivosť

Bakalársky stupeň
externá forma štúdia:

  • fyzioterapia
  • ošetrovateľstvo
  • urgentná zdravotná starostlivosť

Magisterský stupeň
denná forma štúdia:

  • fyzioterapia

Magisterský stupeň
externá forma štúdia:

  • fyzioterapia