Projekty

Prebiehajúce projekty na FZ SZU

 

Centrum rozvoja SZU – link

 

03/2021-SVG1

Výzva: vnútorné granty SZU 1/2021

Názov projektu: Kinezioterapia ako faktor ovplyvňujúci kvalitu života pacientov s parkinsonovou chorobou

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jana Lauková, PhD.

Katedra: Katedra ošetrovateľstva FZ BB

 

04/2021-SVG1
Výzva: vnútorné granty SZU 1/2021

Názov projektu: Objektivizácia hodnotenia úrovne sebestačnosti v rehabilitačnom ošetrovateľstve so zameraním na pacientov s vybranými neurologickými ochoreniami
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

Katedra ošetrovateľstva FZ BB

 

04/2022-SVG1

Výzva: vnútorné granty SZU 1/2022

Názov projektu: AlgezioFyzio – inovatívny prístup v manažmente liečby chronickej bolesti pohybového aparátu

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Katedra fyzioterapie FZ BB

 

05/2022-SVG1

Výzva: vnútorné granty SZU 1/2022

Názov projektu: Účinnosť prehabilitácie pacientov s cirhózou pečene

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

Katedra fyzioterapie FZ BB


Aktuálne výzvy – link

Plán výziev