ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť pre akademický rok 2020/2021

je pre pandémiu zrušená

Zásady ŠVOČ

Rada ŠVOČ