ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť pre akademický rok 2019/2020

Zásady ŠVOČ

Rada ŠVOČ

Fakultná konferencia ŠVOČ sa bude konať : termín a spôsob upresníme

Odovzdané práce:

svoc