ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť pre akademický rok 2019/2020

Zásady ŠVOČ

Rada ŠVOČ

Prácu je potrebné odovzdať do 28. februára 2020.

Fakultná konferencia ŠVOČ sa bude konať 7. 4. 2020

Riešitelia ŠVOČ v akademickom roku 2019/2020

svoc