ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť pre akademický rok 2019/2020

Témy ŠVOČ budú vypísané a zverejnené do 30.septembra 2019