ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť pre akademický rok 2019/2020

Zásady ŠVOČ

Rada ŠVOČ

Vyhodnotenie prác ŠVOČ za akademický rok 2019/2020
Členovia komisie individuálne posudzovali prijaté práce a ich prezentácie. Na základe jednotlivých pridelených bodov bolo určené nasledovné poradie:

1. miesto: Linda Peťková, Marcel Sekereš: Vplyv swingu na klenbu nohy

2.– 3. miesto: Mária Palonderová: Funkčné poruchy pohybového aparátu u študentov a pedagógov Konzervatória J.L. Bellu v Banskej Bystrici

2.– 3. miesto: Patrik Beňuš, Ján Gemmel: Vplyv gnostických funkcií na hráčske činnosti vo futbale

Výhercom srdečne blahoželáme
Ich práce budú odmenené aj finančne: 1. miesto – 300 eur, delené 2.-3. miesto – po 150 eur.